close
Webbportal om solel

Webbportal om solel

I september lanserades Energimyndighetens en solelsportal med syfte att hjälpa hus- och villaägare i valet av solcellsanläggning.

Portalen ska innehålla oberoende information om solceller, från planeringsstadiet till avvecklandet av en anläggning. Portalen ska också sätta solelen i ett bredare perspektiv.
– Det finns redan idag mycket information om solel. En del står offentliga aktörer bakom och annat kommer från marknadens aktörer, och det kan vara svårt för enskilda konsumenter att avgöra vilken information som är aktuell och objektiv. Med Solelportalen vill vi bidra till att öka kunskapen och därigenom öka konsumenters kapacitet att fatta medvetna och långsiktiga beslut i frågor som rör investeringar i solceller, säger Sara Grettve som är projektledare på Energimyndigheten.

På portalen ska man kunna undersöka vilka förutsättningar huset har för solceller, vilka stöd och intäkter det går att få, hur man kan sälja sin överskottsel, vad man bör tänka på vid inköp och val av leverantör samt fakta om hur en solcellsanläggning drivs, underhålls och avvecklas.

I dagsläget riktar sig portalen till småhusägare men den kommer framöver att kompletteras med information till större fastighetsägare samt med en interaktiv solcellskalkyl, tänkt att underlätta för beräkning av återbetalningstid.

Läs mer: solelportalen.se 


COMMENTS ARE OFF THIS POST