Vida Energi ingår i VIDA koncernen som är Sveriges största privatägda sågverkskoncern. Vida Energi är en av landets största aktörer inom biobränsle. Biprodukterna består av flis, bark och spån från vidareförädling. Allt vi gör utgår från ett helhetstänk där alla biprodukter tas tillvara. Det kan vara spill från vår moderna sågverksindustri eller avverkningsrester, stamdelar och brännved från skogsbruket. Verksamheten rymmer allt från inköp, förädling, lagerhållning och försäljning.

Till Vida Energis produkter tillhör: Pellets, stallströ och lantbruksströ.

Total tillverkas det ca 45 000 ton pellets/år, ca 1 500 000 balar stallströ/år och ca 200 000 balar lantbruksströ/år. Vida Energi är Sveriges största tillverkare av stallströ.

Vill du göra en beställning eller veta mer om våra produkter, tveka inte att ta kontakt med oss. Telefon: 0393-21650