close

GUIDE:

VÄRMEPUMP

En värmepump är ett bekvämt och energieffektivt uppvärmningsalternativ. Få koll på olika modeller, underhåll och vad som passar dina behov i vår värmepumpsguide.

Livslängden på en värmepump varierar mellan olika modeller och märken, men generellt ska en luft/vatten- eller vätska/vattenvärmepump från en bra tillverkare hålla mellan 20 och 30 år.

För det mesta behöver värmepumpar inte mycket service men en kontroll bör göras med jämna mellanrum, ungefär vartannat till vart fjärde år beroende på vilken typ av värmepump det är. En del enklare saker kan du sköta på egen hand, som till exempel rengöring av filtret i innerdelen.

Smutsiga eller igensatta filter sänker värmeavgivningen och kan leda till att värmepumpen helt slutar att ge ifrån sig värme. Resten av värmepumpens inre delar bör undersökas och rengöras av en fackman.

Risk för isbildning

Under vintern är det viktigt att kontrollera utedelen av värmepumpen så att där inte bildas för mycket is eller att det ligger för mycket snö runtomkring. Det kan såklart komma snö ovanpå själva pumpen. Där gör den ingen skada så länge den inte täpper till sidorna på värmepumpen eller smälter och bildar is på värmepumpens sidor. Finns det snö under värmepumpen kan det förorsaka isbildning. Tänk därför på att borsta bort snön emellanåt.

Under vissa förutsättningar kan det bildas mer is än vad värmepumpen klarar att frosta av. Då kan utedelen bli en stor ”isklump” och leda till att värmepumpen inte längre fungerar och kan avge värme.

Håll koll på elräkningen

En annan sak som kan vara bra att hålla extra koll på är om elförbrukningen plötsligt börjar skjuta i taket. Då kan det vara ett tecken på att något inte är som det ska.

– Om värmepumpen går sönder måste huset värmas upp på något annat sätt. Då brukar värmen produceras från elpatronen, vilken fungerar som en reserv när värmepumpen inte fungerar. Elpatronen lagrar värme från de riktigt kalla dagarna men när elen tas därifrån blir det snabbt en mycket dyrare elräkning, säger Anne-Lee Bertenstam på Svenska Värmepumpföreningen svep.

Se upp för oseriösa serviceavtal

Oftast ingår inget serviceavtal när du köper en värmepump men hos de flesta producenter och leverantörer kan du beställa ett. På senare tid har ett flertal personer dock råkat ut för telefonförsäljare som vill sälja på dem serviceavtal. Företaget har påstått sig ringa från större leverantörer och ibland till och med att de ringer från svep.

Ett annat problem är att kunderna inte fått någon skriftlig information om två veckors ångerrätt, vilket är sedvanligt. Dessutom går det inte att få tag på företaget när fakturorna väl börjar komma och de hotar med inkasso om man inte betalar.

– Det största problemet är väl att de hävdar att ett serviceavtal är obligatoriskt för att få kunderna att tacka ja. Men det finns ingen lag på att du måste teckna ett serviceavtal om det gäller en vanlig värmepump för villa. Vi rekommenderar det men det är helt frivilligt, säger Anne-Lee.

Innan du tecknar ett avtal om service bör du därför kolla upp firman, förslagsvis med föreningen (svep). Hör då efter om de har gott renommé och om de verkar ha god ekonomi, framförallt om de vill att du ska teckna ett avtal och betala i förskott.

4 olika grundtyper av värmepumpar

Luft/luft

Hämtar energi från utomhusluften och omsätter den till varmluft. Luft-luftvärmepumpar fungerar inte vid låga temperaturer och kan inte producera varmvatten och bör ses som ett komplement till annan uppvärmning.

Luft/vatten

Omsätter energi från utomhusluften till värme åt bostadens vattenburna värmesystem (element eller golvvärme). Modellen kan även producera varmvatten. Det här alternativet ger ett heltäckande värmesystem.

Vätska/vatten

Hämtar energin från berggrunden, marken eller sjöbotten via en vätska som cirkulerar i en slinga. Värmen överförs därefter till husets vattenburna värmesystem. Modellen kan även producera varmvatten och är effektivare än luft/vatten vid låga utetemperaturer. Det här alternativet ger ett heltäckande värmesystem.

Frånluft

Återvinner energi ur husets ventilationsluft och återför den till värmesystemet. Den kan göra besparingsinsatser, men är inte någon huvudförsörjare av värme och varmvatten.

Olika pumpar för olika hus

Att välja rätt värmepump handlar till stor del om vilka förutsättningar som finns i ditt hus. Byggnadens klimatskal, det vill säga hur god isoleringsförmåga det har, är en god idé att se över innan du byter till värmepump. Ju bättre klimatskal, desto mindre blir energibehovet och du kan därmed välja en billigare pump. Tänk också på att höra efter med kommunen vad som gäller i ditt område för byggnadslov.

En bergvärmepump är för hus som har vattenburen värme, gör av med mer än 15 000 kWh/år och ger en besparing på mellan 65-75 procent av köpt energi. Den kräver en tomt med möjlighet till borrhål och med minst 20 meter till grannars eventuella borrhål. Ett tips är att satsa på en rejält tilltagen varmvattenberedare när investeringen ändå görs.

Med luft-luftvärmepump värms enbart luften och fungerar alltså som ett komplement till annan uppvärmning. Den passar för hus med vattenburen eller direktverkande el, som ligger under 25 000 kWh/år i förbrukning och ger en besparing av köpt värmeenergi på upp till 60 procent beroende på husets planlösning. En luft-luftvärmepump enkelt ställas om till luftkonditionering under varma dagar.

Frånluftsvärmepumpar fungerar även de för vattenburen eller direktverkande el. De är ett komplement till annan uppvärmning och passar för hus med mekanisk ventilation och förbrukning från låg till över 25 000 kWh/år. Man räknar här med en besparing på mellan 40-60 procent.

Jordvärme kräver stor tomt, vattenburet system och passar för hus som ligger över 15 000 kWh/år i förbrukning. Här kan man räkna med en besparing på mellan 65-75 procent. Liknande egenskaper gäller även sjö-/grundvattenpump med den skillnaden att tomten skall vara liten samt givetvis att vattendrag finns i närheten. Luft-vattenvärmepump slutligen, är vanligast i Mellan- och Sydsverige och ger en besparing på upp till 60 procent. Denna typ av värmepump är lämplig när tomten inte tillåter andra alternativ, kräver vattenburet och inte för hus med en förbrukning över 25 000 kWh/år.

"Det största problemet är väl att de hävdar att ett serviceavtal är obligatoriskt för att få kunderna att tacka ja. Men det finns ingen lag på att du måste teckna ett serviceavtal om det gäller en vanlig värmepump för villa. Vi rekommenderar det men det är helt frivilligt."

 

ANONSSAMARBETE MED WOODS

Wood’s störst inom Norden på avfuktare flyttar produktionen till Sverige

Produktionen flyttar hem till Sverige! Marknadens mest effektiva avfuktare.

Svenskare än någonsin- det är Wood’s avfuktare i nya SW-serien som bygger vidare på våra mångåriga överlägsna testvinnare. Konstruerad, formgiven och byggd i Sverige, med svenska komponenter för hela Europa!

I och med flytten till Sverige har vi förbättrat Wood’s avfuktare på ett 40-tal punkter!

Med ny teknik och HFC-fritt kylmedium möter vi EU:s kommande miljödirektiv redan idag. Svenskbyggda SW-serien är helt enkelt kraftfullare, effektivare, miljövänligare och slitstarke än någonsin förr.

Wood’s störst inom Norden på avfuktare

Wood’s historia sträcker sig mer än 65 år tillbaka i tiden till den kanadensiska staden Guelph i Ontario, där Wood’s började tillverka avfuktare år 1950. Sedan starten har Wood’s hjälpt mer än 600 000 hushåll i Norden att förebygga fukt- och mögelskador och andas renare luft.I över 65 år har Wood’s kännetecknats av bästa kvalitet, pålitlighet, hög kapacitet och lägsta möjliga energiförbrukning. Maj 2018 flyttade Wood’s sin produktion från Kanada till Sverige i och med flytten till Sverige storsatsar Wood’s på svensktillverkade nyheter och under hösten lanseras 8 nya modeller och produkterna är förbättrade på ett 40 tal-punkter. Wood’s distribueras i mer än 19 länder från huvudkontoret i Alingsås. Miljöaspekten är en viktig del i Wood’s arbete och efterfrågas av både återförsäljare och konsumenter. Wood’s störst inom Norden på avfuktare tar nu täten i övergången till miljövänligt kylmedia som träder i kraft 2020 enligt EU:s direktiv. Med de nya svensktillverkade avfuktarna tar Wood’s ett viktigt steg i företagets hållbarhetsmål. Målet är att 75% av produktsortimentet ska vara tillverkat i Sverige senast 2020.Genom den nya anläggningen och närheten mellan de olika funktionerna i försörjningskedjan undviker Wood’s även långa och utsläppstunga transporter.

 

Maskingatan 2–4,
441 39 Alingsås

Kontaktperson: Cecilia Krabbe Erixon
Marknad & Kommunikationsanvarig

Telefon:
031 – 761 36 10

Läs mer här woods.se