close
Test av luftvattenvärmepumpar
Värmepump

Test av luftvattenvärmepumpar

Energimyndigheten genomförde nyligen ett stort test av luftvattenvärmepumpar. Med rätt pump kan du få 60 % lägre energikostnad.

Luftvattenvärmepumpar med olika effektstorlekar testades i en klimatzon motsvarande södra Sverige. En tydlig trend var att luftvattenvärmepumparna har blivit effektivare och de kan idag värma ett hus utan tillsatsel. De närmar sig bergvärmepumparna i effektivitet.

– För hus som inte kan borra för bergvärme börjar nu en effektiv luftvattenvärmepump bli ett alternativ, säger Anders Odell på Energimyndigheten.

Resultaten visar att luftvattenvärmepumpar ger husen en genomsnittlig besparing på 60 %.

Bullret har minskat

En positiv utveckling är att vissa modeller har minskat bullret. Det är dock stora skillnader mellan olika modeller. Den modell som bullrar minst ligger på 56 dB och den som har högst på 69 dB. Den är en skillnad som människan upplever som en mer än fördubbling av bullret.

– Ljudet från en luftvattenvärmepump kan upplevas som störande i tätbebyggda områden, men testresultaten visar alltså att det idag finns teknik som klarar att kraftigt sänka ljudnivån utan minskad energiprestanda, säger Anders Odell.

Stora skillnader

Många av pumparna visade stora förluster vid produktion av tappvarmvatten. En del har tre till fyra gånger högre förluster än andra. Som mest skiljer det 1400 kWh/år i förluster mellan de testade luftvattenvärmepumparna.

– Systemen för tappvarmvatten måste bli bättre. Att minska förlusterna är en viktig utmaning för tillverkarna, säger Pär Westlund, enhetschef för Testlab.

Nya EU-regler för luftvattenvärmepumparna träder antagligen i kraft år 2013. Kraven innebär att de pumpar som är minst effektiva och bullrar mest inte får säljas längre. Luftvattenvärmepumpar ska också börja energimärkas, vilket gör det lättare för konsumenterna att göra ett energieffektivt val.

Resultat

I testresultaten visas resultat för 11 luftvattenvärmepumpar, åtta är testade i år och tre stycken är från år 2006 till 2009. I testet har det ingått att beräkna energibesparingen och årsvärmefaktorn för tre hus med olika energibehov, 15 000 kWh/år, 25 000 kWh/år och 35 000 kWh/år. När du tittar i tabellen så jämför bara siffrorna för det energibehov som bäst motsvarar ditt hus.

Så fungerar en luftvattenvärmepump

En luftvattenvärmepump hämtar värme från uteluften och ger både värme och varmvatten, men kan bara användas i hus som har vattenburen uppvärmning. En luftvattenvärmepump kan antingen kopplas till en el- eller oljepanna eller så köper du ett komplett system. När det är riktigt kallt ute bör värmepumpen stängas av eftersom utomhusluften då innehåller för lite energi, så vida inte tillverkaren har en annan rekommendation, kolla i bruksanvisningen. Luftvattenvämepumpar lämpar sig därför bäst i syd- och mellansverige.

 

Testade modeller (obs ej rankade).

Modell
Bosch EHP 8 AW
CTC EcoAir 107
Euronom ExoAir 7,5
Nibe F-2025 8 kW
Carrier AquaSnap Plus
Toshiba Estia HWS-802H-E
IVt Premium Line A Plus 10
Thermia Atec HP 11
Viessmann Vitocal-300 AW-O
Sirius S2-7 Luft
Thermia Atria Optimum 8

 

[iconbox title=”För att jämföra de olika modellerna:” icon=”Info_About.png”]Klicka i de modeller du vill jämföra (det går bra att markera alla) och klicka sedan på jämför. Testet gör du här: www.energimyndigheten.se[/iconbox]

 


COMMENTS ARE OFF THIS POST