close
Välj rätt svalka och hetta
Värmepump

Välj rätt svalka och hetta

Med en värmepump kan du få både hetta och luftkonditionering. Vi guidar dig till olika modeller och system vilken typ av värmepump som passar utifrån behov.

Att välja rätt värmesystem kräver kunskap. Alternativen är många och ett antal kriterier som energieffektivitet, pris och driftskostnader behöver uppfyllas. Värmepump är därmed ett bra miljöval och här går vi igenom de olika system som finns, var de passar och vad du behöver tänka på när valet är gjort.

Olika pumpar för olika hus

Till att börja med bör man se på sitt hus med kritiska ögon. Man talar ofta om en byggnads klimatskal, det vill säga hur god isoleringsförmåga det har, och det är en god idé att se över den innan man byter till värmepump. Ju bättre klimatskal, desto mindre blir energibehovet och du kan därmed välja en billigare pump. Hör också med kommunen vad som gäller i ditt område för byggnadslov.

En bergvärmepump är för hus som har vattenburen värme, gör av med mer än 15 000 kWh/år och ger en besparing på mellan 65-75 procent av köpt energi. Den kräver en tomt med möjlighet till borrhål och med minst 20 meter till grannars eventuella borrhål. Ett tips är att satsa på en rejält tilltagen varmvattenberedare när investeringen ändå görs.

Med luft-luftvärmepump värms enbart luften och fungerar alltså som ett komplement till annan uppvärmning. Den passar för hus med vattenburen eller direktverkande el, som ligger under 25 000 kWh/år i förbrukning och ger en besparing av köpt värmeenergi på upp till 60 procent beroende på husets planlösning. En luft-luftvärmepump enkelt ställas om till luftkonditionering under varma dagar.

Frånluftsvärmepumpar fungerar även de för vattenburen eller direktverkande el, De är ett komplement till annan uppvärmning och passar för hus med mekanisk ventilation och förbrukning från låg till över 25 000 kWh/år. Man räknar här med en besparing på mellan 40-60 procent.

Jordvärme kräver stor tomt, vattenburet system och passar för hus som ligger över 15 000 kWh/år i förbrukning. Här kan man räkna med en besparing på mellan 65-75 procent. Liknande egenskaper gäller även sjö-/grundvattenpump med den skillnaden att tomten skall vara liten samt givetvis att vattendrag finns i närheten. Luft-vattenvärmepump slutligen, är vanligast i Mellan- och Sydsverige och ger en besparing på upp till 60 procent. Denna typ av värmepump är lämplig när tomten inte tillåter andra alternativ, kräver vattenburet och inte för hus med en förbrukning över 25 000 kWh/år.

Glöm inte bort underhållet

Försäljare kan vara snabba med att berätta hur underhållssnålt och enkelt det är med värmepumpar. Visst ligger det sanning i argumenten men några saker kan vara värda att komma ihåg.

– För alla värmepumpar gäller det att hålla koll på energiförbrukningen, menar Anne-Lee Bertenstam på Svenska Kyl och Värmepumpföreningen. Sticker den iväg kan det vara ett tecken på att något har hänt med pumpen. Rent generellt bör man också, för att hålla den i perfekt trim, låta en fackman serva och se över en bergvärmepump med 3-4 års mellanrum, för övriga räcker det med något kortare intervall, 1-2 år.

Sedan gäller tre saker innan man gör sitt val, menar Anne-Lee Bertenstam. För det första, anlita en installatör som är branschansluten och har nödvändig utbildning.

– För det andra, ta referenser, gärna via oss, innan valet väl är gjort. Och slutligen, se till att det nya systemet finslipas så att det stämmer med husets värmesystem.

 

Text Eva Lindselius


COMMENTS ARE OFF THIS POST