close

Bygg på Uponor Aqua PLUS Waterguard

Uponor Aqua PLUS Waterguard - Den enkla läckagestopparen
Uponor Aqua PLUS Waterguard är ett användarvänligt system som automatiskt stänger av inkommande vatten om det uppstår läckage. Via trådlösa sensorer övervakas definierat område i tappvattensystemet. Om en läcka uppstår reagerar sensorerna omedelbart och skickar en signal till en kontrollpanel som genom ventilerna stänger av vattenförsörjningen. Ventilerna installeras enkelt med modulkopplingar och kan användas med Uponor PPM-fördelare direkt i tappvattenskåpet. Systemet innefattar en kontrollpanel, trådlösa sensorer, magnetventiler och anslutningsbox till tappvattenskåpet. Fördelar
  • Mycket användarvänlig
  • Vattnet är avstängt när ingen är hemma
  • Uponor Aqua PLUS Waterguard är godkänd av RISE
  • Uppfyller alla föreskrifter för tappvatten
  • Ger trygghet till fastighetsägaren, för alla typer av byggnader
Läs mer på www.uponor.se
abc