close

Smatrix – reglering för värme och kyla

Smatrix – nyckeln till effektivare inomhusklimat.

  • Autobalansering för optimal komfort och energieffektivitet
  • Allt-i-ett-system för värme och kyla
  • Fjärrstyr komforten, var som helst
Smatrix är Uponors helt nya integrerade reglersystem för både värme och kyla. Systemet är utvecklat för att i Sverige fullt ut utnyttja fördelarna med framförallt golvvärme. Smatrix ökar energieffektiviteten samtidigt som optimal komfort säkerställs i alla rum. Den intelligenta autobalanseringsfunktionen gör att man kan minska energiförbrukningen med upp till 20 %. Det moduluppbyggda systemet är enkelt att installera och uppfyller behoven i alla byggprojekt. Konventionella system måste balanseras manuellt för att alla rum ska förses med rätt mängd energi. Smatrix autobalanseringsteknologi förutser exakt den mängd energi som behövs och justerar sig för att säkerställa bästa möjliga komfort. Det sparar upp till 20 % energi jämfört med obalanserade system utan rum-för-rum reglering och eliminerar behovet av att balansera systemet vid uppstart. Om så behövs kan Smatrix även effektivt reglera kylning. Med givare för luftfuktighet i rumstermostaterna kan Smatrix erbjuda ett mycket bra skydd mot kondens. Om luftfuktigheten i ett rum skulle bli för hög kan kylningen stoppas eller avge en varning. Man kan till och med integrera en avfuktare i systemet. Enkel installation och högsta möjliga komfort  Alla Smatrix reglercentraler är utrustade med dynamisk automatisk injustering som standard, vilket betyder att det inte längre finns behov av manuell injustering. Enkel installation och minimal ledningsdragning – eller till och med helt trådlösa: Smatrix Base är en trådbunden lösning och premiummodellen Smatrix Wave PLUS har trådlös styrning med ytterligare funktioner för komfort. – Utöver intelligent rumsreglering innehåller Smatrix-sortimentet även zonreglering (t ex enstaka rum) och reglering av framledningstemperatur (shuntstyrning). Med det modulbaserade upplägget kan vi erbjuda exakt rätt reglersystem för alla byggprojekt och därmed uppfylla krav från både husägare, installatörer och konsulter, förklarar Myles Quigley, Applikation- och Produktchef, Controls på Uponor. – Husägarna kan utnyttja vår autobalanseringsteknologi som säkerställer optimal komfort och energieffektivitet. Installatörerna kan spara tid vid installation och driftsättning och föreskrivarna kan utnyttja vårt breda sortiment för att uppfylla specifika behov. För att kunna erbjuda användaren ytterligare komfort och flexibilitet, har Smatrix Wave PLUS en manöverpanel med pekskärm, minneskort, full systemdiagnostik, samt fjärrstyrning med U@home. Med hjälp av en fjärrstyrningsmodul kombinerad med en mobilapp eller webbapplikation, kopplar U@home ihop reglersystemet Smatrix Wave PLUS med en smartphone, surfplatta eller dator. U@home erbjuder det bekvämaste sättet att reglera rumstemperaturer och gör att husägarna eller hyresgästerna när som helst kan koppla om systemets förinställda temperaturer från "Hemma-" till "Bortaläge" och tvärtom. Modulära lösningar för alla byggprojekt I Smatrix produktsortiment ingår även zonreglering med Space och Space PLUS, samt reglering av framledningstemperatur med Move och Move PLUS. Zonreglering gör det möjligt att lägga till en extra krets till ett befintligt värme- eller kylsystem och därigenom styra framledningstemperaturen i förhållande till utomhus- och inomhustemperaturer. Smatrix flexibilitet gör det möjligt att kombinera reglering av rum, zoner och framledningstemperatur, vilket uppfyller kraven i alla byggprojekt – från nybyggnation till renovering. Med Smatrix sortiment av helt integrerade reglersystem för värme och kyla kan Uponor erbjuda effektiva lösningar för slutanvändare, installatörer och konsulter. Enkelt att installera, modulärt och energieffektivt – Smatrix utnyttjar alla fördelarna med ett intelligent reglersystem. Mer information om Smatrix >Smatrix - Nyckeln till effektivare inomhusklimat >Funktioner >Sortiment >Dokumentation >Spellista på Smatrix-filmer (YouTube)abc