ShowerLine är en vidareutveckling av Unidrains linjeavloppsarmaturer vilket ger stora byggtekniska fördelar samt ett kvalitetssäkrat lokalt golvfall.

Hela arbetsprocessen med att bygga golvfall och att utföra golvavjämningen i ett badrum / våtrum kan utföras snabbare än med konventionella metoder.

Det kvalitetssäkrade golvfallet får man på köpet. Golvyta utanför duschzonen kan med fördel utföras helt plan enligt gällande branschregler. Dock får aldrig bakfall förekomma.

Unidrain ShowerLine kan placeras i vänster- eller högerhörn samt även mitt på en vägg om man vill ha en så kallad walk-in dusch.
Produkten med sin unikt patenterade konstruktion kommer att revolutionera badrumsbyggnationer genom att:

  • Kvalitetssäkra golvfallet
  • Ge snabb säker installation
  • Ge nya och unika designmöjligheter

Läs mer på www.unidrain.se