close
Tuffare regler för vedeldare i Malmö
Nyheter

Tuffare regler för vedeldare i Malmö

Under sommarhalvåret är trivseleldning och eldning i fastbränslepannor som inte är miljögodkända förbjudet i Malmö kommun.

De nya miljöföreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2016 och gäller mellan 1 april och 30 september. Förbudet omfattar alla former av trivseleldning med fast bränsle men också fastbränsleeldning för värme och varmvatten i panna som inte är miljögodkänd eller som inte är försedd med en ackumulatortank. Förbudet gäller inom område med detaljplan samt tätbebyggda områden som inte omfattas av detaljplan. Moderna vedpannor berörs däremot inte av skärpningen.

Riktlinjerna antogs av Malmös miljönämnd i april 2015.


COMMENTS ARE OFF THIS POST