Thermotech rumstermostat XC är en elektronisk rumstermostat för vattenburna golvvärmesystem.

Vi levererar värme och trygghet. Så för oss är det viktigt att bostadsägaren upplever just det. Vi vill med denna rumstermostat, skapa valfrihet för kunden att bestämma över sin egen tillvaro. Vi kallar det för ”arkitektonisk respekt”. Det syftar på vår respekt gentemot kundens hemmamiljöer och deras behov att uttrycka sin personliga stil.

XC står för ”Exchangeable Comfort”. På ett enkelt sätt kan man byta utseende på termostaten så att den smälter in eller sticker ut. I de flesta fall tror vi att bostadsägaren inte vill att en rumstermostat ska synas och ta plats i hemmamiljön. Termostaten har därför en tunn och diskret design. Den levereras också med en transparent front.

Bostadsägaren kan sedan enkelt anpassa termostaten till den omgivande miljön, eller göra den mer personlig, genom att byta inlägget bakom den transparenta fronten. Man kan till exempel välja att dölja termostaten med ett inlägg av samma mönster som bakomliggande tapet. Eller så låter man den sticka ut genom att plocka upp en accentfärg som finns i rummet. Man kan rolla den i samma färg som väggen, använda ett omtyckt foto eller måla ett eget motiv. Endast fantasin sätter gränsen.

Två modeller

Grundmodellen XC A har börvärdesbegränsning och funktionerna nattsänkning och ventilmotionering som standard.

Modellen XC AF har samma funktioner som basmodellen plus möjlighet att ansluta golvgivare, välja typ av ställdon (No eller NC) samt frysskyddsläge för extern styrning. Vid anslutning av golvgivare ges möjlighet till max- eller minbegränsning av golvtemperaturen alternativt reglering endast via golvgivare.

Vid behov kan båda modellerna utrustas med ett lock för offentliga lokaler.

Smart reglerteknik

Thermotech rumstermostater i XC-serien använder PI-reglerteknik som säkerställer en jämn reglering av rumstemperaturen vilket ökar komforten och spar energi.

Vid PI-reglering läser termostaten av skillnaden mellan den inställda (önskade) temperaturen och den faktiska rumstemperaturen med täta intervaller. Regleringen anpassar värmetillförseln i rätt mängd och vid rätt tidpunkt och på så sätt hålls temperaturen på en jämn nivå.

Över tid lär sig regleringen hur varje enskilt rum reagerar på olika inställningar och kommer då att kunna hålla en ännu jämnare temperatur.

Mer inspiration finns på thermotech.se och i vår kommandewebbshop. Termostaten börjar säljs den 1 april 2014.

Läs och ladda ned som pdf »