close
El
Ta kontrollen över din elräkning
El

Ta kontrollen över din elräkning

Klimatsmart och energismart vill väl alla vara. Men hur är man det när man köper el?

Det allra mest klimatsmarta är naturligtvis att minska sin elanvändning. En sparad kilowattimme är dessutom den klart billigaste kilowattimmen. De vanligaste sätten att ta ett miljöansvar är att välja el från förnyelsebara energikällor som vind- och vattenkraft. Detta brukar man få betala en extra slant för.

Rörligt eller fast

Under många år har det varit ekonomiskt fördelaktigt att ha rörligt pris på elen. Ett pris som oftast är billigare på sommaren och dyrare på vintern när efterfrågan är stor. Sett över hela året har det rörliga priset varit billigare än de fasta elavtalen som vanligtvis löper över ett, två eller tre år. Fram till vintern 2009-2010 då spotpriset nådde nya rekordhöjder. Den 22 februari 2010 låg spotpriset på över 13 kr/kWh. Under september månad 2010 låg priset på runt 46-47 öre/kWh.

Vintern 2009-2010 fick de som bundit sitt elpris utdelning på sitt trygga elval. De hade ett garanterat pris oavsett svängningarna på elbörsen. Prissvängningar som beror på tillgång och efterfrågan. Hög förbrukning och liten produktion ger höga priser. Hög efterfrågan gör det dessutom lönsamt att koppla in den dyra och smutsiga kolkraften.

Ett elavtal där man har ett rörligt elpris under sommarhalvåret och kan binda hela eller delar av sin förbrukning under kalla vintermånader vore det bästa för många elkonsumenter. Man kan nyttja det rörliga prisets möjlighet till låga priser samtidigt som man har ett garanterat pris under perioder då man befarar höga elpriser. Ett sådant avtal skulle, enligt Storuman Energi AB, under perioden september 2009 till september 2010 gett en besparing på över 2000 kr för en villaägare med 20 000 kWh i årsförbrukning.

Timavläsning

Det rörliga elpriset varierar inte bara under året. Det är stora skillnader över dygnet. Dagtid och kvällstid när både industri och vi privatpersoner använder mycket el kostar elen mycket. Men på natten är efterfrågan på el mycket lägre och priserna sjunker. Med timavläsning på elen kan man få mer kontroll över sin elförbrukning och dra ner både priset och belastningen på miljön. Timmätning innebär att man betalar timme för timme efter det man förbrukar timme för timme. Är man månadsavläst betalar man ett snittpris för hela månaden oavsett när på dygnet elförbrukningen sker.

– Bara genom att låta tvätt- och diskmaskinen gå senare på kvällen kan man spara upp till 20 % av elkostnaden. Timtaxa är även bra för miljön då samhällets totala elförbrukning blir jämnare spridd över dygnet och man slipper använda smutsig el för att klara energiförsörjningen, säger Nils-Gunnar From, VD på Storuman Energi.

Den klimatsmarta familjen sätter timer på disk- och tvättmaskin, laddar ackumulatortanken på natten och styr på andra sätt sin elanvändning till tider då efterfrågan är låg. Man är skonsam mot både miljön och mot plånboken.

De tekniska förutsättningarna för timavläsning finns redan och sedan den 1 juli 2009 är elnätsbolagen skyldiga att läsa av elmätarna med en säkring på högst 63 ampere en gång i månaden. Förordningen innebär även att alla kunder har rätt att kunna ta del av statistik kring sin förbrukning. Cirka fem miljoner elmätare har byts ut och som konsument kan man få en elräkning baserad på uppmätta värden.


COMMENTS ARE OFF THIS POST