• Permalink Gallery

  Nöjdaste kunderna finns hos Storuman Energi enligt ny Sifomätning

Nöjdaste kunderna finns hos Storuman Energi enligt ny Sifomätning

Storuman Energi intar topp-positioner inom de flesta områden när Kantar Sifos nya Energibarometer för fjärde kvartalet 2016 presenteras. Bland annat har företaget störst antal nöjda kunder (86 %). ”Det är mycket exceptionellt för energibranschen med en så hög siffra”, säger Joakim Norin på Kantar Sifo i en kommentar.

Storuman Energi fortsätter att vara populärt bland sina kunder. Kantar Sifos Energibarometer för tredje kvartalet visar bland annat att det norrländska elhandelsbolaget har flest nöjda kunder (86 %), och kraftigt distanserar sig mot tvåan GodEl med 67 procent nöjda kunder, och trean Skellefteå Kraft (55 %).

– Att så många som 86 procent av kunderna har ett mycket positivt intryck är ganska exceptionellt i energisammanhang, särskilt med tanke på att genomsnittet bara är 35 procent. Branschen rankas lågt jämfört med andra branscher som telekom och bank/försäkring. Men trots att grundprodukten är samma för alla energibolag så är det stora skillnader i uppfattning om olika bolag, säger Joakim Norin, affärsområdeschef på Kantar Sifo.

Storuman Energi toppar också listan om egna kundernas uppfattning om priset. 66 procent av Storuman Energis kunder uppfattar också företaget som billigt och ingen av kunderna uppfattade bolagets priser som dyra.

– Timtaxa håller nere elräkningen. Och det vet våra kunder. Kunderna börjar gilla vårt sätt att sälja el. Jag ser resultatet av den här undersökningen som ett kvitto på det, säger Nils-Gunnar From, VD på Storuman Energi.

– Det är en mycket bra siffra, även för ett bolag som positionerar sig som pris-utmanare, säger Joakim Norin.

På frågan om hur bra du tycker att din el-leverantör är på att ge service, hamnade Storuman Energi också på förstaplatsen i och med att 65 procent av företagets kunder höll med om det. Även här var det ett stort avstånd till andraplatsen där 45 procent av kunderna höll med. Genomsnittet låg på 33 procent.

– Att ge bra service är för mig är också att visa att man aktivt ställer sig på kundens sida. Därför lyfter vi fram avtal med timtaxa, något som väldigt få elbolag gör. Alla vet att prissvängningarna på el ökar både över dygnet och över året, inte minst nu när vi står inför årets kallaste månader. Den som väljer timtaxa får bättre möjligheter att spara pengar, förklarar Nils-Gunnar From.

Om timtaxa och tim-mätning

Sedan oktober 2012 har alla elkonsumenter rätt till kostnadsfri timmätning av sin elförbrukning, enligt ett riksdagsbeslut. Reformen öppnar upp för gemene man att styra om sin elförbrukning och sina el-köp till tider på dygnet och året då priset är som lägst. Genom att välja ett elavtal med timtaxa så betalar man marknadspriset per timme och inte ett genomsnittspris för till exempel en månad.

Om skillnader i elpriset

Nu, under årets kallaste månader, så är prisskillnaderna mellan dag och natt extra stora. Den 15 december kostade en kilowattimme 30,5 öre på natten och 57,5 öre på eftermiddagen. Elpriset kan således variera stort över dygnets timmar. Nattetid är det lägst, ofta flera gånger lägre än under dagtid, som diagrammet nedan visar.

ADC5B12F-FF77-4BB4-8EA0-A5F2AA7C4F9F

Se även elpriset per timme här, http://www.storumanenergi.se/spotpris/
För mer information, kontakta:
Nils-Gunnar From, VD, Storuman Energi AB
Tel: +46-70-554 66 58
För bilder på Nils-Gunnar From, se, http://www.storumanenergi.se/presskontakt/
Joakim Norin, affärsområdeschef på Kantar Sifo
Tel: +46-70-835 39 22
Om Storuman Energi AB
Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande. Se även www.storumanenergi.se
Om Energibarometern 
Energibarometern är en kvartalsvis återkommande rapport som förser energibranschen med information om vad svenska energikunder tycker om sina el-leverantörer, baserat på intervjuer med privatpersoner ur Kantar Sifos online-panel (18-74 år). Syftet med Energibarometern är att förse olika aktörer inom energisektorn med information om hur energikonsumenter ser på situationen och sina leverantörer.

Rentjur besökte Storuman Energi på kontorstid

En stor rentjur travade mitt på dagen in till Storuman Energis huvudkontor i centrala Storuman i Västerbotten. Något som är en ovanlig syn även för dem som sett både björn och lodjur i skogsmarkerna utanför staden.

– Helt otroligt! En stor rentjur, eller sarv som man säger här, mitt i Storuman. Jag har då aldrig sett dess like, utbrister Storuman Energis VD Nils-Gunnar From när han berättar om det oväntade septemberbesöket.

ren

För dem som vill göra bättre elaffärer är rådet att skaffa timtaxa för elen och Storuman Energi publicerar aktuella timpriser för hela landet på hemsidan och genom länken här nedan:

http://www.storumanenergi.se/spotpris/

Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande.

Sommarrean på vinterelen kan snart ta slut

Det torra sommarvädret har medfört historiskt sett mycket låga nivåer i kraftbolagens vattenmagasin men vattenläget har ännu inte slagit igenom helt i framtidspriserna för el på elbörsen Nord Pool. Därför har elkonsumenterna nu ett strålande tillfälle att handla vinterel till soliga priser.

­

– Framtidspriserna kan visserligen sjunka något ytterligare på grund av svaga råvarupriser men erfarenhetsmässigt är det bara är en tidsfråga innan de låga vattennivåer vi nu ser slår igenom i höjda vinterpriser på el. Och därför är det ett fint läge att nu se över sitt elavtal och sommarhandla viss effekt för vintermånadernas behov, säger Nils-Gunnar From VD på Storuman Energi.

Vattenkraftens ackumulerade tillrinningsenergi för 2016 ligger klart lägre än för motsvarande tid 2015 och 2014, och fyllnadsgraden i vattenmagasinen är nära historiska miniminivåer för perioden från 1960 till 2015, enligt data från Svensk Energi. Medelvärdet för magasinsfyllnaden för den perioden är 78,4 procent vilket kan jämföras med dagens värde för vattenmagasinens fyllnadsgrad på endast 63,2 procent.

Vattenmagasinens nivåer påverkar i sin tur det framtida elpriset på så sätt att låga nivåer pressar priset uppåt medan höga nivåer har motsatt prispåverkan.

Mindre vatten lagrat i markerna

– Som så många andra så hoppas ju även vi på fortsatt soligt väder, men det ligger redan mindre vatten lagrat i markerna än vanligt i stora delar av landet så en fortsatt torr väderlek kan snabbt påverka vattenmagasinen och därmed vända den fallande pristrenden för vintermånaderna. Den sommarrea som nu råder på elbörsens vinterpriser kan alltså snabbt ta slut, säger Nils-Gunnar From.

För att använda sommarrean på bästa sätt har Storuman Energi ett modernt elavtal där kunden själv väljer hur mycket av varje månads förbrukning som man vill prissäkra. I botten finns alltid ett rörligt pris och för vintermånaderna är det ofta en klok åtgärd att säkra upp viss effekt redan på sommaren för att få lägsta pris.

Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande.

 • Permalink Gallery

  Storuman Energi är välkänt bland Stockholms tidningsläsare visar undersökning

Storuman Energi är välkänt bland Stockholms tidningsläsare visar undersökning

Två av tre läsare av Metro i Stockholm säger att de känner igen elbolaget Storuman Energis varumärke och bland Expressens läsare gör nära hälften det, vilket är dubbelt så hög igenkänningsgrad som medeltalet i den senaste Varumärkesbarometern från Svenska Marknadsundersökningar.

­– Att Stockholms tidningsläsare i åldrar upp till 25 år i så hög grad känner igen ett litet elhandelsbolags varumärke måste tyda på något mer än en tillfällighet. Det vi ser är att de digitala generationerna visar vägen till det moderna elsamhället, säger Nils-Gunnar From, VD på Storuman Energi.

“En självklarhet för mobilgenerationerna att köpa elen timme för timme”

– Mobilgenerationerna, som växt upp med mobiltelefonen och ständig uppkoppling har fostrats in i ett ’on demand-tänkande’; för dem är det en självklarhet att köpa elen timme för timme när det är lönsamt, vilket vi skapat avtal för, säger Nils-Gunnar From.

Bland de yngre av Metro Stockholms läsare är det 63 procent som känner igen Storuman Energi i åldersgruppen upp till 25 år och 68 procent i gruppen 25 till 35 år. För grupperna 35 till 55 år och över 55 år är igenkänningssiffrorna 64 respektive 72 procent. Totalt är det 66 procent av Metros läsare i Stockholm som känner igen Storuman Energi, jämfört med medeligenkänningsgraden för 22 undersökta varumärken på 46 procent.

– Att el numer går att köpa timme för timme bara det finns avtal som stöder realtidsdata och timmätning har sannolikt fler och fler elkonsumenter tagit till sig. Det är vad vi ser i våra marknadsmätningar och hör genom våra kundkontakter, säger Nils-Gunnar From.

Bland Expressens läsare är Storuman Energis igenkänningsgrad på 48 procent dubbelt så hög som medeligenkänningsgraden på 24 procent, för 16 de deltagande varumärkena från olika branscher. I åldersgruppen upp till 25 år är det 42 procent bland Expressens läsare som känner igen Storuman Energis varumärke och i gruppen 25 till 35 år är siffran 43 procent. För grupperna 35 till 55 år och över 55 år är igenkänningssiffrorna 55 respektive 45 procent, i Varumärkesbarometern för 2015 från Svenska Marknadsundersökningar.

Stockholm Stadshuset

Länk elpriset just nu:
www.storumanenergi.se/spotpris/

Länk dygnsmedelpriser elbörsen Nord Pool:
www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/SE/Hourly1/?view=table
Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande.

Storuman Energi toppar elprismätning i Smålands-Tidningen

Storuman Energi har de lägsta elpriserna för ettåriga avtal för både villaboende och boende i lägenhet. Det visar en prisundersökning i Smålands-Tidningen, som också bekräftar resultatet i Göteborgs-Postens undersökning från i höstas.

– Det här visar att vi har uthålligt mycket prisvärda avtal för kunderna. Här jämförs ettåriga avtal eller rörliga avtal, men vårt bästa avtal är faktiskt en kombination av fast och rörligt pris, Elmixen, där kunden kan säkra upp en valfri mängd effekt till ett fast pris och ha resten rörligt för att tjäna på elprissvängningarna över dygnet, säger Nils-Gunnar From VD på Storuman Energi.

Ökning av elbilar förutsätter ökad elkonsumtion nattetid

Elpriset under dagtid är ofta flera gånger högre än nattetid. Och nu visar beräkningar från Linköpings universitet att en eldriven framtida fordonsflotta förutsätter att vi styr över mer av vår elkonsumtion till nätterna, för att elsystemet ska klara av att leverera, skriver Ny Teknik.

Om en miljon svenskar skaffade elbil krävs att laddningen av bilarna och uppvärmningen av husen styrs till timmar då elen är som billigast, oftast på natten, för att klara det ökade effektuttaget, skriver tidningen.

– Ibland är elen tio gånger dyrare på dagen jämfört med natten och vi vet att svängningarna kommer att öka. Som pionjär för timmätning av el och avtal som stöder realtidsdata av elförbrukning och egenproduktion av el är det en självklarhet för oss att berätta för kunderna om hur de kan göra en bra elaffär ännu bättre, säger Nils-Gunnar From.

Elsbilsägare tjänar på timtaxa

För elbilsägare med en normalvilla med timbaserat elpris kan elkostnaden minskas med 13 procent genom att styra förbrukningen till natten, enligt beräkningarna från Linköpings universitet, uppger Ny Teknik.

– Och elbilsägare som bor i villa och utnyttjar kombinationen att köpa elen timme för timme med ett rörligt och fast elpris, i ett Elmixen-avtal, de kan få de verkliga vinsterna, säger Nils-Gunnar From.

Länk elpriset just nu:
www.storumanenergi.se/spotpris/

Länk dygnsmedelpriser elbörsen Nord Pool:
www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/SE/Hourly1/?view=table

Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande.

 • Permalink Gallery

  Storuman Energi har de lägsta elpriserna i Göteborgs-Postens mätning

Storuman Energi har de lägsta elpriserna i Göteborgs-Postens mätning

Storuman Energi har de lägsta elpriserna för både ettåriga och treåriga avtal för boende i lägenheter. Och för villaboende är bolaget fjärde respektive femte bästa bolag, enligt en färsk prisundersökning publicerad i Göteborgs-Posten.

– Det här visar att när man tar bort tillfälliga kampanjpriser bland bolagen så har vi långsiktigt mycket prisvärda avtal för kunderna. Men vårt bästa avtal är faktiskt en kombination av fast och rörligt pris, Elmixen, vilket ofta inte kommer fram på jämförelsesajterna, säger Nils-Gunnar From VD på Storuman Energi.

Göteborgs-Postens konsumentredaktion har låtit Energimarknadsinspektionen ta fram jämförelsepriser för en normalstor lägenhet som drar 2 000 kilowattimmar (kWh) per år och en eluppvärmd villa som drar 20 000 kWh. I tabellerna för bundna ettåriga och treåriga avtal placerar sig Storuman Energi som bästa alternativ för lägenhetsinnehavare och som fjärde respektive femte bästa bolag för villaboende som väljer ettåriga avtal.

Generellt sett är det många små bolag, ofta döpta efter sina hemstäder, som placerar sig bäst i prisjämförelserna för både fasta och rörliga avtal, skriver tidningen, och framhåller att det går att spara tusentals kronor med bara ett telefonsamtal men ger samtidigt rådet att kolla vad priset blir efter eventuella bytesrabatter.

Och med tanke på den annalkande vintern, då priserna stiger och kan rusa i höjden vid köldknäppar, stillestånd i kärnkraften eller brist i vattenmagasinen, är det nu ett gyllene läge att se över sitt elavtal. Står man i valet och kvalet mellan fast och röligt avtal är det tryggt att veta att en kombination, som Elmixen erbjuder, ofta är konkurrenskraftigast.

– Med våra Elmixen-avtal kan du ha ett rörligt pris i botten och för vintermånaderna, då elpriset riskerar att skjuta i höjden, kan du säkra priset för hela eller delar av varje månads förbrukning. Du kan alltså åstadkomma lägsta pris oavsett om elpriset är högt eller lågt, precis som de stora aktörerna gör, säger Nils-Gunnar From.

 

Se artikel i Göteborgs-Posten:

http://www.gp.se/konsument/tester/1.2901675-har-ar-de-lagsta-elpriserna

 

Länk elpriset just nu:
www.storumanenergi.se/spotpris/

 

Länk dygnsmedelpriser elbörsen Nord Pool:
www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/SE/Hourly1/?view=table

 

Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande.

Storuman Energi har nöjdast elkunder i färsk Sifomätning

Storuman Energi ökar mest och toppar tabellen för andelen kunder som tycker bra eller utomordentligt bra om sin elleverantör, enligt TNS Sifos senaste Energibarometer.

– Resultatet visar att timtaxa för elen är bra för elkonsumenten. Att vi i återkommande mätningar får så fina omdömen av våra kunder är ingen slump, det visar att vårt utbud som stöder timtaxa är bra för kunden, säger Storuman Energis VD Nils-Gunnar From.

Elhandelsbolaget Storuman Energi har 98 procent nöjda kunder i TNS Sifo:s Energibarometer för årets tredje kvartal, vilket kan jämföras med genomsnittsvärdet på 80 procent för alla elbolag i mätningen.

– Det är relativt stor skillnad mellan bolagen på den övre respektive den undre delen av nöjdhetstabellen. Bolagen längre ner i listan, där flera av de större bolagen återfinns, får omdömet ’dålig’ av upp till 40 procent av sina kunder samtidigt som Storuman Energi knappt får ett enda sådant omdöme. Mätvärdet belyser verkligen bolagens beteende på marknaden; produkten som levereras, alltså elen, är ju den samma från alla, säger Joakim Norin, affärsområdeschef på TNS Sifo.

Den nya Energibarometern visar också att kännedomen om timtaxa är fortsatt låg, endast 45 procent av elkonsumenterna vet om den möjligheten, trots goda chanser för hushållen att spara pengar.

– Det är en gåta för mig att inte fler elbolag lyfter fram avtal med timtaxa. Särskilt som vi sett att prissvängningarna på el ökar både över dygnet och året, vilket betyder ökade sparchanser för elkunder som väljer timtaxa, säger Storuman Energis VD Nils-Gunnar From. 

Elpriset under dagtid är ofta flera gånger högre än nattetid. Till exempel var elpriset mellan klockan 07.00 och 20.00 på fredagen den 18 september tre till sex gånger så högt som under nattimmarna mellan 24.00 och 05.00. Som högst var priset 20,63 öre per kilowattimme, vid 19-tiden på kvällen, och som lägst 3,26 öre, vid 03-tiden på natten.

Bild: Elpriset varierar mycket över dygnets timmar. Nattetid är det lägst, ofta flera gånger lägre än under dagtid, som diagrammet för den 18 september här intill visar.

Fakta timtaxa och timmätning:

Sedan oktober 2012 har alla elkonsumenter rätt till kostnadsfri timmätning av sin elförbrukning, enligt ett riksdagsbeslut. Reformen öppnar upp för gemene man att styra om sin elförbrukning och sina elköp till tider på dygnet och året då priset är som lägst. Genom att välja ett elavtal med timtaxa så betalar man marknadspriset per timme och inte ett genomsnittspris för till exempel en månad.

Här kan du se dagspriset på elbörsen.

Fakta TNS Sifos Energibarometer:

Kvartalsvis mätning med 2 000 intervjuer.

Kontaktuppgifter TNS Sifo:
joakim.norin@tns-sifo.se
070-835 39 22

Om Storuman Energi

Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande.
 • Permalink Gallery

  Storuman Energi bäst i klassen enligt kunderna i ny Sifomätning

Storuman Energi bäst i klassen enligt kunderna i ny Sifomätning

Nils-Gunnar From, VD

Storuman Energi ökar mest av samtliga elbolag och toppar i anseende bland kunderna i TNS Sifos senaste Energibarometer. Storuman Energi ökar med 15 enheter till 81 i anseende-index, vilket kan jämföras med energisektorn totalt i Sverige som har ett anseende-index på 49.

Ökningen för Storuman Energi är i särklass och avståndet till tvåan och trean i mätningen är 7 enheter. Och med ett växande antal kunder över hela landet så är man inte helt förvånade i Storuman över de fina betygen från kunderna:

– Många av våra kunder är early adopters och vi vet att de uppskattar att vi varit tidigt ute med avtal och tjänster som stöder timmätning av elförbrukningen eftersom de då kan utnyttja prissvängningarna över dygnet och året och göra en bra affär ännu bättre, säger Storuman Energis VD Nils-Gunnar From.

– Under slutet av förra året svängde elpriset flera dagar med tio gånger om man jämför de billigaste timmarna med de dyraste, från 30 öre per kilowattimme till omkring 3 öre under de billiga timmarna på natten. Och vi vet att svängningarna kommer att öka, delvis på grund av klimatförändringar, och nu finns tekniken för var och en som vill köpa elen när den är som billigast. Man kan följa elpriset i mobilen i realtid och fjärr- eller timerstyra sin förbrukning, säger Nils-Gunnar From.

TNS Sifo mäter anseende bland kunderna i flera olika branscher och undersökningsledaren Joakim Norin säger så här om resultaten i Energibarometern:

– Storuman Energi har länge legat på placeringar bland de sju-åtta bästa i vår förtroendemätning och ökar nu mest i vår senaste mätning och kliver upp på första plats. Flera mindre bolag skiljer ut sig med höga förtroendevärden i en bransch som haft relativt låga värden jämfört med andra branscher men där en försiktigt positiv utveckling nu syns i kundernas totala intryck av branschen, där 42 procent nu har ett bra eller utomordentligt bra intryck jämfört med 30 procent i motsvarande mätning 2012, säger Joakim Norin.

Fakta timtaxa och timmätning:
Sedan oktober 2012 har alla rätt till kostnadsfri timmätning av sin elförbrukning, enligt ett riksdagsbeslut. Reformen öppnar upp för gemene man att styra om sin elförbrukning och sina elköp till tider på dygnet och året då priset är som lägst. Genom att välja ett elavtal med timtaxa så betalar man marknadspriset per timme och inte ett genomsnittspris för till exempel en månad.

Länk dagspriset på elbörsen:
mobil.storumanenergi.se/spotpris/

Fakta TNS Sifos Energibarometer:
Kvartalsvis mätning med 2 000 intervjuer.

Kontaktuppgifter TNS Sifo:
E-mail: joakim.norin@tns-sifo.se
Mobil: 070-835 39 22

Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande.
 • Permalink Gallery

  Bara fyra av tio känner till timtaxa för elen trots goda sparchanser

Bara fyra av tio känner till timtaxa för elen trots goda sparchanser

Trots fina möjligheter för hushållen att spara pengar genom att skaffa ett elavtal med timtaxa så är det bara fyra av tio som känner till möjligheten, vilket framgår av TNS Sifos senaste kvartalsvisa Energibarometer.

Samtidigt ökar prissvängningarna på el över både dygnet och året och det betyder ökade sparchanser för elkunder som väljer timtaxa.

– Vi har kunder som har sparat uppåt 5 000 kronor per år genom att utnyttja det låga elpriset som råder på nätterna. Men sitter du bunden kan du inte dra nytta av varken ökade svängningar eller generellt fallande priser som vi sett nu under det senaste året, säger Nils-Gunnar From, VD på Storuman Energi.

Under samtliga tolv månader förra året rådde ett lägre genomsnittspris jämfört med motsvarande månad 2013. Och i slutet av oktober låg natt-priset på elbörsen Nord Pool på en tiondel av dag-priset under tre dagar i rad och var till och med nere under 1 öre per kilowattimme, vilket är rekordlågt för Sverige.

Nils-Gunnar From tror att allmänhetens låga kännedom om timtaxa för elavtalet beror på en ovilja bland stora aktörer att informera kunderna om den möjligheten.

– De stora elbolagen, ofta med egen produktion, vill att du binder dig och helst i flera år. För då tjänar de mer pengar på dig, säger Nils-Gunnar From.

– Med ett elavtal med timtaxa så betalar du för elen när du förbrukar den och kan alltså sänka din elkostnad genom att flytta förbrukning till de tider på dygnet då priset är som lägst, vilket oftast är nattetid.

Fakta timtaxa och timmätning:

Sedan oktober 2012 har alla rätt till kostnadsfri timmätning av sin elförbrukning, enligt ett riksdagsbeslut. Reformen öppnar upp för gemene man att styra om sin elförbrukning och sina elköp till tider på dygnet och året då priset är som lägst, vilket i praktiken är vad stora industriföretag gjort alltsedan avregleringen av elmarknaden på 1990-talet.

Telefon Nils-Gunnar From, Storuman Energi: 070-554 66 58

Här kan du se elpriset per timme: mobil.storumanenergi.se/spotpris

Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande.

Telefon Joakim Norin, TNS Sifo: 070-835 39 22

Björn Ferry blir telefonröst hos Storuman Energi

Skidskyttehjälten från OS i Vancouver, Björn Ferry, gör ett litet lappkast och bjuder på en annorlunda upplevelse för kunderna till hemkommunens elhandelsföretag Storuman Energi.

Den frispråkige skidskytten blir företagets telefonröst och berättar om sitt tävlingsliv och att hela 30 stycken OS- och VM-guld tagits av idrottare från lilla Storuman, hittills.

”Hej, välkommen till Storuman Energi! Jag heter Björn Ferry och ska ge er information …”,
så låter det nu om man ringer Storuman Energi på 0951-10335.

– För att lyckas som elitidrottare krävs det förmåga att tänka nytt, och mod att våga pröva nytt trots att omgivningen kanske säger något annat och samtidigt ska du ha roligt. Och det är villkor vi är vana vid från vildmarken här i Storuman, på många sätt är det också villkoren för företagande, säger Björn Ferry.

– Det är också därför jag gör telefonrösten för Storuman Energis kunder, det är nytänkande och förbaskat roligt, säger Björn Ferry.

Att Storuman med bara 5 945 invånare producerar så många framgångsrika idrottare, som tagit 49 mästerskapsmedaljer varav 30 OS- och VM-guld, är något som Storuman Energis VD och initiativtagare Nils-Gunnar From tidigt uppmärksammat och känt stolthet över. Och därför blev det också naturligt för honom att knyta hemmasonen Björn Ferry till företaget, som en extra bonus för alla som nu ringer Storuman Energi och är nyfikna på hur de kan tjäna pengar på nya avtal och nya tjänster.

– För oss har kunden alltid stått i centrum och då är service och kundnytta A och O. Och med den kraftiga kundtillströmning vi nu har vill vi på det här sättet förgylla telefonservicen, säger Nils-Gunnar From.

Mästerskapsmedaljer vunna av idrottare från Storuman

(juniormedaljer, SM och Europamästerskap oräknade):

Anja Pärsson, alpint:
1 OS-guld, 7 VM-guld, 1 OS-silver, 4 OS-brons, 2 VM-silver, 4 VM-brons

Heidi Andersson, armbrytning:
11 VM-guld

Ingemar Stenmark, alpint:
2 OS-guld, 5 VM-guld, 1 OS-brons och 1 VM-silver

Björn Ferry, skidskytte:
1 OS-guld Vancouver 2010, 1 VM-guld mixstafett Antholz 2007
1 VM-silver masstart Ruhpolding 2012

Fia Reisek, armbrytning:
1 VM-guld
Kent Andersson, armbrytning:
1 VM-guld

Jens Byggmark, alpint:
2 VM-silver

Tage Lundin, skidskytte:
1 VM-silver och 1 VM-brons

Viktor Stenman, skotercross:
1 VM-brons

Totalt: 49 mästerskapsmedaljer, varav 30 guld

Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic.

Storuman Energis 40 000 kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande.