close
Stort test av bergvärmepumpar
Värmepump

Stort test av bergvärmepumpar

Energimyndigheten genomförde nyligen ett stort fälttest av bergvärmepumpar.

Under ett helt år har myndigheten testat bergvärmepumpar hos husägare. Från maj 2012 till maj 2013, testades olika bergvärmepumpssystem hos 20 familjer i Västra Götaland. Villorna är byggda under 1940-talet fram till och med 1970-talet och bergvärmepumparna har installerats mellan 2001 och 2007. Bakgrunden till testet är en ökad efterfrågan på underlag och för att undersöka hur mycket energi systemet sparar efter några år i drift.

– Bergvärme har blivit allt mer populärt. Det är också en stor investering och vi har märkt att det finns en efterfrågan på mer underlag om systemet. Fälttestet genomfördes också för att undersöka om det fanns stora skillnader mellan tester och verkliga installationer, säger Martijn Jansen, projektledare på Energimyndighetens testlab.

Testet visar att bergvärmepumparna som installerades då sparar i genomsnitt 62 procent jämfört med el. Men det finns också stora skillnader mellan de olika värmepumpssystemen. Till exempel kan besparingen som mest ligga på 70 procent medan det system som sparar minst sparar 48 procent. Av testet framgår även skillnad i årsvärmefaktor, det vill säga bergvärmepumpens effektivitet under ett helt år. Som lägst var den 1,9 och som högst 3,4 för de testade pumparna. Enligt Energimyndigheten beror detta på hur väl anpassad den är till husets värmesystem och på själva installationen.

Det framgick även under testet att det kunde finnas problem med underdimensionering. En bergvärmepump dimensioneras för att täcka behovet av både värme och varmvatten. Vanligtvis dimensioneras pumpen för att klara 95 procent av husets årliga energibehov, kanske till och med upp till 100 för varvtalsstyrda pumpar. I början på 2000-talet, när värmepumparna i denna mätning installerades, valde installatören ofta mindre bergvärmepumpar med lägre effekt än idag för att hålla nere inköpskostnaden. De installerade värmepumparna är anpassade för att klara upp till 90 procent av husets behov av värme och varmvatten. Det betyder att elpatronen måste gå på vintern vilket påverkar årsvärmefaktorn negativt, så att den blir lägre.

Mätningarna visade också att beteendet spelar en stor roll. Hur ofta och hur länge man duschar har större betydelse för varmvattenanvändningen än hur många personer som bor i huset. Dessutom visade undersökningen att förbrukningen av varmvatten är mer eller mindre densamma hela året, oberoende av årstid. Av den värme som bergvärmepumparna producerar var det också skillnad i hur mycket som går åt till att värma vattnet till kranar och duschar.

Tänka på innan köp

Om man vill investera i ett bergvärmesystem finns det ett par saker värda att tänka på innan menar Martijn Jansen.

– Först kan det vara bra att göra en kostnadskalkyl och se om du bör välja just detta system. Eftersom det är en ganska stor investering kan det även vara värt att göra energieffektiviseringar i hemmet innan. Får du ner ditt uppvärmningsbehov kan du sedan köpa en mindre bergvärmepump som inte heller kostar lika mycket. Tänk också på att få offerter från olika leverantörer och be om en ordentlig kalkyl för vad systemet kommer att kosta, och hur mycket det kommer att spara.

Kommande krav på ekodesign

Just nu pågår arbete inom EU med att ta fram ekodesignkrav och obligatorisk energimärkning för bergvärmepumpar. Med ekodesignen kommer man bland annat ställa krav på energieffektivitet och ljudnivå. Enligt det aktuella förslaget kommer det att visas en energiklass för uppvärmning på skalan A++ till G och en för varmvatten på skalan A-G. Dessa krav kommer att börja gälla september 2015. När de träder i kraft kommer det bara få säljas värmepumpar som klarar kraven.


COMMENTS ARE OFF THIS POST