close
Största testet hittills av pelletspannor
Pellets

Största testet hittills av pelletspannor

Energimyndigheten har gjort det mest omfattande testet av pelletspannor hittills. Resultaten visar att en modern automatiserad pelletspanna ger en effektivare förbränning och låga utsläpp av föroreningar.

I testet har elva olika pelletspannor ingått och resultaten visar att med den effektivaste pannan kan man minska inköpen av pellets med 800 kilo per år, vilket motsvarar ungefär 20 procent. Man har då räknat på ett hus som behöver 17 000 kWh per år till värme och varmvatten och att pannan går på deleffekt under 85 procent av tiden.

De flesta pelletspannorna i testet hade en effektivitet, en verkningsgrad, på 85 procent eller bättre. Har pelletspannan en verkningsgrad på 85 procent innebär det att 85 procent av pelletsen till pannan blir värme i husets radiatorer eller golvvärme. Bäst verkningsgrad i detta test, 91 och 90 procent, hade ETA PU-15 och Baxi TPK/LOKI. Pellux 200 från Nibe, Pellmax CU från Värmebaronen och Vitoligno 300-P från Viessmann hade 89-88 procents effektivitet. Lägst verkningsgrad i detta test hade Extuna PV10, Combifire 2 från VedSol och Viadrus U22 från Lindquist Heating, som hade 80 och 81 procent i verkningsgrad.

Titta på deleffekten

När du jämför pelletspannor så kom ihåg att titta på verkningsgraden vid så kallad deleffekt, det vill säga när pelletspannan inte går för fullt. Större delen av tiden kommer antagligen pannan att gå på deleffekt. Pelletspannorna har här testats enligt standard där deleffekten ligger på 30 procent av den maximala effekten. Generellt gäller för alla pannorna att det är svårare att få en bra verkningsgrad på deleffekt.  Verkningsgraden varierar då från som högst 88 procent för ETA PU-15 till 72 procent för PV10 från Extuna Produktion. I testet finns två pannor som har en liten pannvattenvolym jämfört med de övriga, Baxi TPK/LOKI och Viadrus U22 från Lindquist Heating. Dessa skulle fått lägre utsläpp vid deleffekt om de hade testats med pannan kopplad till en ackumulatortank.

Provningsstandarden omfattar dock bara pelletspannor och inte ett system med ackumulatortank. ETA PU-15 från importören Biovärme Sverige, och Vitoligno 300-P från Viessmann har också en förhållandevis liten pannvattenvolym, men eftersom dessa pannor har brännaren integrerad i pannan och den regleras steglöst, anpassar sig pelletspannan automatiskt efter värmebehovet. Då får pannan en jämn drift, vilket bidrar till att minska utsläppen till miljön.

Störst skillnad i kolmonoxidutsläpp

I testet har Energimyndigheten också mätt hur mycket kolmonoxid, oförbrända kolväten, kväveoxider och stoft som bildas och släpps ut via skorstenen när man eldar i pannorna. Utsläpp visas både när pannorna går för fullt och på deleffekt. Den största skillnaden i utsläpp för den testade pelletspannorna är det när det gäller kolmonoxid (CO). Lägst kolmonoxidutsläpp ger ETA PU-15 från importören Biovärme Sverige med 6 mg/m3 och Viessmann med 48 mg/m3 när pannorna går för fullt. På deleffekt så ökar utsläppen för alla pannor. De pannor som har lägst utsläpp på full effekt är också de som klarar att hålla utsläppen nere även vid deleffekt. När pannorna går på deleffekt så är utsläppen av kolmonoxid som lägst på 29 mg/m3 och som högst på 1 840 mg/m3. Även när det gäller oförbrända kolväten (OGC) visar testet att skillnaderna mellan pannorna är som störst på deleffekt. När du jämför utsläppen från pannorna så tänk på att en panna som har lägre utsläpp av ett ämne kan ha högre utsläpp av ett annat ämne.

Mer om testet

Testet är utfört i labbmiljö och i testet har det inte ingått att mäta hur mycket varmt vatten pelletspannorna kan producera till kranar och duschar. I testet ingår inte heller några säkerhetsprovningar som yttemperatur. I testet har man använt samma pellets i storleken 8 mm, med undantag för Viessmann som testats med pellets på 6 mm.

Det vanligaste här i Sverige är fortfarande att du kan välja olika brännare till din panna, men om brännaren är integrerad i pannan har tillverkaren lättare att optimera systemet. Av tabellen framgår modellbeteckningen både för själva pannan och för den testade brännaren.

Priserna i tabellen är med moms och omfattar panna och brännare. Till detta kommer kostnader för till exempel matarskruv, pelletsförråd och installation. Priserna varierar över tid så ett tips är att ta in minst tre offerter innan du bestämmer dig. De dyrare pelletspannorna har generellt fler finneser och en stor del av pelletshanteringen är automatiserad, vilket underlättar för dig när du ska elda.

 

Tänk på

  • För att minska kostnaderna och utsläppen är det viktigt att pelletspannan är rätt dimensionerad, installerad och intrimmad för att passa ditt hus.
  • Med en ackumulatortank kan miljöutsläppen minska.
  • Innan du installerar en ny pelletspanna i ett äldre hus är det bra att försöka minska behovet av uppvärmning genom bättre isolering.
  • En installatör kan hjälpa dig att få ett system som är rätt dimensionerat.

 

Hela testet: www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Pelletspannor

Foto: BAXI

 


COMMENTS ARE OFF THIS POST