close
Steg-för-steg-guide: Så fixar du pelletsvärme
Guide till allt du behöver veta om pelletsvärme
Pellets

Steg-för-steg-guide: Så fixar du pelletsvärme

Funderar du på att installera pelletsvärme i ditt hus? Vi ger dig en komplett steg-för-steg-guide innehållande val av systemlösning, kostnader, funktion och energibesparing.

Så fungerar det

Pelletsvärme bygger på principen att förbränna pellets, ett förnyelsebart biobränsle tillverkat av rester från den inhemska skogsindustrin. För villaägare eller flerbostadshus som använder pellets för uppvärmning finns det tre sorters förbränning att välja mellan; pelletspanna, pelletskamin och pelletsbrännare. Pannan ansluts till ett vattenburet system och täcker sedan hela husets uppvärmningsbehov. Har du en oljepanna som fortfarande är i drift och kan användas till pelletsbränning kan du byta ut oljebrännaren till en pelletsbrännare. Pelletskaminen fungerar som ett komplement till din befintliga värmekälla eller som en primär värmekälla. Moderna utrustningar för pellets är i princip helt automatiska, och maskinerna matar själv på pellets för att hålla den värme som är inställd på termostaten.

Husets förutsättningar

Det första du bör ta hänsyn till om du funderar på att installera pelletsvärme är att utgå ifrån din energiförbrukning. Se över vilket behov du har med målsättningen att göra av med så lite energi som möjligt. Därefter ska du tänka på vilket värmesystem som redan finns i huset. Har du ett vattenburet värmesystem med radiatorer till exempel ska du utnyttja det. Då är det i första hand en pelletspanna du ska satsa på. Har du inte tillgång till ett pannrum finns alternativ som vattenmantlade pelletskaminer. Dessa kan placeras i vardagsrummet och kopplas in till elpannan.

Smarta kombinationer

Har du ett vattenburet system kan du med fördel kombinera pellets med till exempel en solfångare. Under vinterhalvåret elda i en pelletspanna och under de ljusa vår- och sommardagarna utnyttja solenergin. På detta sätt kan du spara flera tusen kronor om året i minskade uppvärmningskostnader och dra ner på pelletsförbrukningen. Värmepump och pellets är en annan vanlig kombination. Om du dessutom redan har ett uppvärmningssystem som kräver el kan du minska elberoendet med hjälp av pellets. Vid strömavbrott till exempel kan ett vanligt bilbatteri hålla igång din pelletsvärme i flera dygn.

Geografi

En annan faktor att ta i beaktande är vilken del av landet du bor i. I vissa områden kan en leverantör av pelletsvärmesystem vara större än andra. Väljer du en lite mer udda produkt som inte är lika vanlig i regionen kan installatören kanske erbjuda installation men inte lika bra service och reservdelar om något händer, berättar Bengt-Erik Löfgren på PelletsFörbundet.

– En del villaägare hör av sig till oss med frågor om just möjligheten att få tag på service. Känner man sig osäker kan det tyvärr bli ett hinder att ta steget och installera pelletsvärme. Vi arbetar därför med bygga upp en riksomfattande serviceorganisation med kunniga installatörer. Det är alltid en bra idé att ta kontakt med oss på förbundet för att få tips och råd inför en installation.

Kostnader för pelletsvärme

Nästa steg är att bilda sig en uppfattning om prisläget och vad pelletsvärme innebär kostnadsmässigt. Kostnaden för en panna eller kamin samt installation kan skilja sig åt ganska så rejält. Som med allt annat får du vad du betalar för. Ett riktigt bra helautomatiskt pelletssystem med värmepanna och förråd går loss på omkring 120 000-130 000 kr eller mera. Är du beredd att göra en viss arbetsinsats och en del handpåläggning kan kostnaden komma ner till runt 80 000 kronor. En pelletsbrännare kostar runt 20 000- 25 000 kr. När det gäller pelletskaminer rekommenderar Bengt-Erik Löfgren ett pris på ca 25 000 kr och uppåt som ett riktvärde.

– Då får du en gedigen kamin. Lägger du till ytterligare 10 000 kr får du mer automatiska funktioner. Det finns säkert bra pelletskaminer i lägre prisnivåer så klart men jag skulle ändå råda att i sådant fall kolla upp den produkten eller företaget och be att få referenser. Låter det för bra för att vara sant brukar det vara det. Generellt sett skulle jag råda till att inte vara snål vid en större investering, det vinner du på i längden.

Vattenmantlade kaminer varierar i pris och kan vara lite dyrare, vilket bland annat påverkas av design och utformning. Omkring minst 50 000 kr kan det kosta med en vattenmantlad pelletskamin. Förutom kostnaden för panna, kamin eller brännare samt installation får du sedan räkna med omkring 1 000 kr i underhåll och så klart de återkommande kostnaderna för pelletsförbrukningen. Pelletspris för bulk ligger på 60 öre/kWh. Köper du pellets på säck blir det ca 5 öre dyrare.

Inför installation

Bygganmälan kan behövas innan installation, ta kontakt med din kommun för att få reda på vad som gäller. En skorsten ska finnas i fastigheten och ska besiktigas innan den tas i bruk igen. För pelletskaminer finns det skorstensfria lösningar. Viktigt är också att installationen godkänns av sotarmästare. En annan sak att tänka på innan installation är bland annat att välja en panna och övrig utrustning som uppfyller miljö- och säkerhetskrav plus att välja rätt sorts förråd utifrån om man tänker köpa pellets i bulk eller säck. När det gäller placering av bulkförråd bör man tänka på att bulkbilen ska kunna komma åt förrådet enkelt för att slippa dra slangar runt huset. Små förråd för pelletsförvaring bör placeras som ett utrymme separerat från huset.

Förbrukning & förvaring

Installerar du ett bulkförråd kommer leveranserna kontinuerligt under året utan att du behöver lägga ner något jobb. Köper du pellets på bulk och bor i en normalstor villa kan du räkna med ungefär en till tre leveranser per år, totalt ca fem till sju ton pellets. När det gäller bulkförråd ska förrådet vara tätt för att undvika trädamm i huset vid påfyllning. Dock innebär tätheten en ökad risk för kolmonoxidbildning. Kolmonoxid kan bildas när trä oxiderar, när ämnen i träet bryts ner och syre förbrukas. Eftersom kolmonoxid är en giftig gas som varken luktar eller syns kan den som andas in gasen drabbas av inre kvävning. Innan man går in i ett förråd måste förrådet därför ventileras ordentligt.

– Ett gott råd är att alltid ta risken på allvar och meddela övriga familjemedlemmar om att du går in i förrådet, alternativt att gå tillsammans med någon annan som kan larma vid olycksfall, säger Bengt-Erik Löfgren.

För att säkra sin pelletsförvaring är det framförallt viktigt att förrådet ventileras till uteluften. Får du bulkpellets levererat rekommenderas ventilerat lock på de rör som pellets levereras genom för en naturlig ventilation. För ännu bättre säkerhet kan du sätta upp en kolmonoxidmätare som tydligt signalerar om kolmonoxidnivåerna samt en varningsskylt för att påminna om vikten av god ventilation i pelletsförrådet. Se till att förrådet är ordentligt låst så att barn inte kan komma in. Om du är osäker – låt gärna en fackman kontrollera förrådet innan du beställer pellets.

Skötsel & eldning

Pelletsvärme kräver inte några större insatser vad gäller drift och underhåll. Dagens pelletssystem enkla att sköta och kan beroende på behov vara helt automatiserade. Förbränningsutrustningen sköter själv tändning och släckning och håller en jämn temperatur alltifrån en liten glödbädd till en jämn, varm låga beroende på husets behov. Pelletssystem behöver dock uraskning några gånger per år, vilket i praktiken innebär tömning av en askbehållare.

För att förbränningen av pellets ska förbli energisnål är det bland annat viktigt att lära sig utrustningen. Om det blir för mycket aska på ytan där pelletsen bränns får inte luften rätt vägar att gå, med resultat att det börjar sota och verkningsgraden försämras. Bulkvikten kan också påverka förbränningen. Är det tung pellets som ska förbrännas krävs mer luft. Har du ställt in utrustningen efter pellets med lägre vikt, ja då är utgångsläget ett annat.

– En del väljer att köpa pellets från olika leverantörer för att komma ner i pris men håller du dig till samma leverantör brukar bulkvikten hela tiden densamma och då behöver du inte tänka på att justera utrustningen. För någon tusenlapp extra finns det numera aktiv styrning som justerar automatiskt, säger Bengt-Erik Löfgren.


COMMENTS ARE OFF THIS POST