close
Spara energi med golvvärme
Golvvärme

Spara energi med golvvärme

Skälen till varför man väljer golvvärme kan vara flera, bland annat för komforten med varma golv. Men också för att golvvärmen ofta bidrar till att du kan hålla en lägre temperatur i rummet och därmed spara energi.

Text Charlotte Phalén

Golvvärme kan vara luftburen, men leds vanligtvis via vattenrör eller elslingor. Eftersom golv har en stor värmeöverförande yta kan temperaturen i värmesystemet hållas ned. Låga temperaturer kan minska energiförluster och passar bra tillsammans med värmekällor som till exempel värmepumpar och solvärme.

– Isoleringen under värmeslingorna i kombination med val av golvmaterial är av största betydelse för om lösningen blir energieffektiv eller inte, säger Bengt Jonasson, AB Svensk Våtrumskontroll, GVK. Trägolv leder värme sämre och kräver därför en högre temperatur på slingorna. Heltäckningsmattor eller andra textilmattor har liknande, begränsande, egenskaper. Klinker är bra värmeledare medan plastmattor är relativt tunna och släpper igenom värmen till inomhusluften.

Teoretiskt sett kan du minska energiåtgången med bibehållen komfort. Det krävs normalt bara 22-27 grader på golvytan för att få en rumstemperatur på 20 grader.

Nya EU-krav för att minska användning av elradiatorer

EU:s beslut för produkter som avser eluppvärmning såsom golvvärme och elradiatorer, kräver att dessa bidrar till att Sveriges elanvändning effektiviseras ytterligare. Lagkraven handlar om att ställa relevanta prestandakrav på varje produkt så att energislösande produkter fasas ut och effektivare produkter säljs och används inom EU. Syftet är att minska miljöbelastningen och ta ytterligare ett steg för ett hållbart samhälle.

– För villaägaren betyder varje grads sänkning cirka fem procent lägre kostnad för uppvärmningen, säger Anna Carlén, resurseffektiva produkter, Energimyndigheten. Med ett bra styr- och reglersystem får du jämnare värme, ett skönare inomhusklimat samtidigt som du sänker dina uppvärmningskostnader. Genom den nya lagen minskar onödigt värmespill från direktuppvärmning genom krav på reglersystem som termostat, timer eller närvarokontroll för elelement.

 


COMMENTS ARE OFF THIS POST