close

Sol

 

Solens värme är helt gratis och det är också den mest miljövänliga värmekällan man kan ha. Genom att installera solfångare kan man även göra en ekonomisk besparing i form av minskade uppvärmningskostnader.

Räkna på ekonomin

Solvärmen kan idag stå för ungefär en tredjedel av husuppvärmningen och en normalstor villa kan minska sitt energibehov med mellan 2000-6000 kWh/år med hjälp av solvärme. För att få solvärmebidrag måste solfångaren vara godkänd av ett ackrediterat testinstitut. Bidragsberättigade solfångare finns att hitta på SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Svensk Solenergi rekommenderar endast solfångare som har Solar Keymark – en Europeisk certifiering som visar att solfångare har provats av 3:e part och att tillverkningen uppfyller kvalitetskrav motsvarande ISO 9000. Merparten av solfångare med Solar Keymark som marknadsförs i Sverige finns dokumenterade i en lista hos SP. Att installera ett solvärmesystem kan kosta mellan 25 000 – 80 000 kr beroende på typ och storlek och installation kostar i storleksordningen 10 000 kr. Tänk på att sätta avskrivningstiden på installationen i relation till länge du planerar att bo i huset. En solvärmeanläggning ska hålla i 30-40 år utan underhåll om den är korrekt installerad.

Se över behoven

Innan man installerar en solvärmeanläggning är det viktigt att man ser över sina behov och förutsättningar. Det är till exempel en bra förutsättning att man har vattenburet system innan man kan göra en installation.

– Hur du ska gå tillväga beror helt och hållet på vilken typ av värmeanläggning systemet ska anslutas till. Ett bra tillfälle att passa på att installera solvärme är till exempel om man behöver byta värmesystem eller varmvattenberedare, eller om man bygger nytt, säger Lars Andrén, ordförande i Svensk Solenergi.

Se till helheten och kombinera smart

Det är också viktigt att alla komponenter i systemet passar tillsammans. Ackumulatortanken är hjärtat i systemet och den bör vara utformad för att ta tillvara solenergin på bästa sätt. Här samlas värmen som sedan alstras av olika värmekällor och om tanken är väl skiktad ökar man energitillskottet från solvärmen och förbättrar pannans verkningsgrad. Genom en ackumulatortank lagras överskottsvärmen från soliga dagar för att kunna användas mindre soliga dagar.

Solvärme har generellt bäst ekonomiska förutsättningar om det kombineras på ett genomtänkt sätt med andra värmekällor, som t ex pellets, som också är en miljövänlig värmekälla. Då kan man behålla den låga kostnaden och vara klimatneutral året om.

Det lönar sig att installera en solvärmeanläggning som är så flexibel som möjligt, där man kan välja olika energislag och vara för­beredd på eventuella förändringar.

Aktiva fasader

Det finns idag många bra solfångare på markna­den, med både bra prestanda och en lång livslängd.

– Det finns idag solfångare med en verkningsgrad på 83 % och de kommer antagligen inte komma så mycket högre. Men däremot händer det en del när det gäller systemlösningarna. Systemen integreras och standardiseras med annan värmeutrustning för att förenkla installationen och öka driftsäkerheten. Fungerar inte komponenterna bra tillsammans spelar det ingen roll om man har de bästa solfångarna, säger Robert Sundquist, ledamot i Svensk Solenergi.

Framtidens teknik, enligt Robert Sundquist, går ut på att tänka helhet och att integrera olika typer av energilösningar med byggnaden. Det gäller både hur tekniken fungerar under sin livslängd och hur den ska kunna tas om hand på ett klimatsmart sätt när den tjänat ut. Man utvecklar därför tekniken för fasaderna. Tekniken bygger på att absorbatorn, den del som fångar in solljuset, är inbyggd i en svart låda som man placerar på taket eller på väggen. Den är helt integrerad med glaset, vilket skapar nya möjligheter att ta till vara, omvandla, energin och använda materialet som en integrerad del i byggnationen, man skapar ”aktiva fasader”.

Mer information: www.svensksolenergi.se

Värm upp poolen med solfångare

Att använda solfångare för att värma upp poolen börjar bli allt mer populärt, det är bra för miljön och också ett billigt sätt att få en behaglig temperatur på badvattnet. En poolsolfångare består i princip av en absorbator i UV-beständig plast eller gummi som tål klorerat vatten. Solinstrålningen absorberas i absorbatorn som blir varm och kyls med en vätskekrets (ofta poolvattnet). Poolsolfångaren är oisolerad och har mycket låg verkningsgrad när den är mycket varmare än omgivningen. Man kan också värma en pool indirekt med hjälp av ett solvärmesystem med glasade solfångare som också används för att värma varmvatten. I båda fallen krävs en solfångararea som motsvarar halva till hela poolarean.