close
Snickaren som helst bygger gammalt

Snickaren som helst bygger gammalt

Leif Persson försöker rädda så många gamla kök som möjligt och jobbar i första hand med att reparera eller bygga nytt av återbrukat material. Både för miljön och nostalgins skull.

Leif Persson har arbetat som snickare i tjugo år och hans specialitet har blivit att platsbygga kök av återbrukat material. Materialet kommer oftast från originalkök från 30-, 40-, och 50-talet, men ibland använder han även delar från nyare kök. Ibland plockar han också in helt andra detaljer som han fått tag på.

– Skåp kan bli utmärkta köksbänkar, fönster blir fina luckor och gamla krokar, beslag, lås, ventiler och andra detaljer skapar karaktär. Det blir unika lösningar där man också kan bygga in personliga minnen, som en bräda från farfars stuga eller en sten från semesterresan, säger han.

Delarna till köken får han från olika ställen, det kan till exempel vara grovsoprum, Blocket eller någon som ringer och tipsar om att ett gammalt kök ska rivas ut.

– Fast det har minskat, det blir färre som slänger ut gamla originalkök. Medvetenheten har ökat och genom att jag påpekar hur vansinnigt det är att riva ut fullt fungerande kök gräver jag samtidigt min egen grav, säger Leif och skrattar.

Personliga kök överlever längre

Leif försöker råda sina kunder att i första hand renovera sitt befintliga kök eller kanske byta ut vissa delar som är slitna eller som de inte är nöjda med. I andra hand kan man bygga nytt med återvunnet material och i tredje hand bygga nytt i massivt trä. Ibland blir det en blandning av alltihop, en del av köket bevaras, en annan repareras och målas om samtidigt som kanske ett helt nytt skåp platsbyggs.

Sådana kök behöver inte kosta mer än ett standardkök enligt Leif. De är visserligen ganska arbetsintensiva att bygga men arbetskostnaderna kan hållas nere genom det särskilda skatteavdraget för renovering, rotavdraget och att materialkostnaderna är låga. 

De flesta som ringer honom har inte en färdig lösning utan den arbetar de oftast fram tillsammans. Och ibland kan det nya köket finnas närmare än vad både Leif och kunden tror.

– Ett jobb jag hade slutade med att två grannar bytte kök med varandra. Det var väldigt praktiskt att inte ens behöva byta våning när vi bar in de nya köken, säger han.

Leif har en bakgrund som scenograf och drivs av att bevara och lyfta fram det unika i olika miljöer. Han ser det som en motståndshandling till slit- och slängkulturen och ett försök att spara en del av det kulturarv som ofta försvinner i ogenomtänkta renoveringar. Han menar att personer som får ett unikt och personligt kök som arbetats fram under en längre tid är mindre benägna att slänga ut det fem år senare. Och att de kök som idag ofta sätts in vid försäljningar för att höja värdet på bostaden sällan får stå kvar mer än några månader från det att den nya ägaren flyttat in, vilket är ett enormt slöseri med resurser.

Hoppas på storskaligt tänk

Själv började Leif ta tillvara på sådant som skulle slängas när han bodde i Malmö under 80-talet.

– Jag var ute och plockade delar i rivningshus, det fanns ingen medvetenhet över huvud taget då, hela hus revs och allt i dem slängdes.

På den tiden var han aktiv inom miljörörelsen och var bland annat med och protesterade mot Öresundsbron.

– Men jag tröttnade lite på att vara den som var emot saker och ville börja jobba för lösningar som jag trodde på istället. Det jag gör nu är roligare, jag upplever att jag mår bättre och ändå uträttar mer. 

Leif hoppas på att få se ett mer storskaligt tänk kring återanvändning framöver men även på bättre kvalitet på de material som produceras. Av både miljö- och nostalgiskäl.

– Dagens kök består i stort sett av plastfolie på en spånskiva. De barn som växer upp nu kommer inte att som vuxna kunna komma in i ett äldre kök och bli påminda om sina mor- och farföräldrar. Så länge överlever inte materialen som används i många kök idag.


Leifs renoveringshierarki

1. Renovera befintligt/måla/byt ut vissa slitna delar
2. Bygg nytt med återvunnet material
3. Bygg nytt i massivt trä


COMMENTS ARE OFF THIS POST