close
Smart blandare sänker varmvattenförbrukningen
Badrum - Köket

Smart blandare sänker varmvattenförbrukningen

Smarta produkter är ett bra sätt att sänka sin varmvattenförbrukning. Ett nytt test visar att förbrukningen kan sänkas med 30 procent med hjälp av en smart blandare.

Umeå universitet, AB Bostaden och Ostnor, med varumärket FM Mattsson, genomförde under två års tid tester där en så kallad ecologger i kök och badrum installerades i ett hundratal lägenheter i Umeå. Genom ecologgern registrerades elanvändning, inomhustemperatur och kall- och varmvattenförbrukning. Testresultatet och mätningarna visade att bytet till ecoblandaren sänkte den totala varmvattenförbrukningen med 30 procent jämfört med referenslägenheterna.

Ecoblandarna har kallstartsfunktion. Det innebär att det bara kommer kallvatten när kranen öppnas i ett rakt fram läge. Först när greppspaken flyttas till vänster kommer det varmvatten. Blandarna har även en inbyggd strypning av flödet.

Ostnor utvecklar även en ny generation elektroniska blandare som kommer att testas i de mätarförsedda lägenheterna i Ålidhem i Umeå.


COMMENTS ARE OFF THIS POST