close
Skattereduktion för mikroproduktion
Solvärme

Skattereduktion för mikroproduktion

Sedan årsskiftet kan mikroproducenter av förnybar el få en skattereduktion på upp till 18 000 kronor per kalenderhalvår.

De nya reglerna gäller anläggningar om max 100 A och skattereduktionen blir 60 öre per kWh, upp till 30 000 kWh. Underlaget för skattereduktionen är den mängd förnybar el som mikroproducenten har levererat in på elnätet under året, dock maximalt lika mycket el som denne tagit ut i samma punkt. En mikroproducent som utnyttjar reformen kan därför som mest få skatten sänkt med 18 000 kronor per kalenderår.

Mottagningsplikt

Det elhandelsföretag som säljer el till mikroproducenten i uttagspunkten är skyldig att ta emot den el mikroproducenten levererar in på nätet i samma punkt. Mottagningsplikten gäller dock inte om mikroproducenten avtalat med någon annan om att ta emot elen. Elnätsföretaget blir skyldig att lämna kontrolluppgift till Skatteverket om hur många kWh som matats in i och tagits ut i anslutningspunkten under året samt anslutningspunktens identifikationsuppgifter. Skyldigheten att lämna kontrolluppgift gäller förutsatt att mikroproducenten anmält till elnätsföretaget att denne producerar förnybar el i punkten.

Källa och foto: Svensk Solenergi


COMMENTS ARE OFF THIS POST