close
Skärpta energikrav kan slå hårt mot husköpare
Nyheter

Skärpta energikrav kan slå hårt mot husköpare

Boverkets förslag på skärpta energikrav för nybyggnation riskerar att ge stora kostnadsökningar för husköpare. Det menar branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen.

Boverket presenterade nyligen ett remissförslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader i BBR, Boverkets byggregler. Nyheterna innebär bland annat en övergång till primärenergital och primärenergifaktorer. Det införs även geografiska faktorer istället för klimatzoner vilket medför att kraven kan justeras lite uppåt eller nedåt beroende på var i landet man skall bygga. Boverket planerar att införa de nya energikraven i två steg: 1 april 2017 med nya definitioner enligt EU-direktiv men i stort samma krav som nu och som steg två en skärpning 1 januari 2021 som ska uppfylla EU-direktivet om Nära Nollenergi. Energikravet för elvärmda småhus går då från 55 till 35 kWh/m2 år i Stockholm. För småhus mindre än 130 m2 tillkommer en linjär areakompensation ner till 90 m2 och 45 kWh/m2 år.

Svårt att genomföra för mindre hus

Branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen, TMF, har analyserat remissförslaget tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och har kommit fram till slutsatsen att kraven blir svåra att genomföra när det gäller mindre hus, särskilt enplanshus. TMF menar också att Boverket underskattar produktionskostnaderna. Enligt förslaget behöver många populära husmodeller gå över till dyrare uppvärmningssystem och förbättrade klimatskal, något som TMF påpekar leder till kraftigt ökade produktionskostnader och som blir en dyr historia för enskilda konsumenter.

– Det är framförallt förstagångsköpare, ofta unga barnfamiljer, som kommer att drabbas. Eller pensionärer som flyttar till ett mindre enplanshus, säger Anders Rosenkilde, chef teknisk utveckling på Trä- och Möbelföretagen och adjungerad professor i konstruktionsteknik vid Lunds universitet.


COMMENTS ARE OFF THIS POST