close
Skapa en bra grund
Bygga nytt & renovera

Skapa en bra grund

Vare sig du renoverar eller bygger ditt nya drömhus är det viktigt att allt blir rätt från grunden. Så tänk på att planera för framtiden för ett energieffektivt boende.

För ett få till ett energieffektivt hus är det bland annat av stor vikt att bygga lufttätt och satsa på ett bra ventilationssystem. Det ger god lufftäthet och innemiljö och även energibesparingar. En annan faktor för att bygga energieffektivt är att se över valet av värmesystem. I och med att energipriser och förutsättningarna för olika energislag troligen kommer att ändras under husets livslängd kan det vara smart att välja ett flexibelt system.

När du ska bygga nytt hus eller renovera ditt befintliga är det A och O att se över klimatskalet, det vill säga de delar som omsluter huset. Fönster, dörrar och väggar kan nämligen vara riktiga energitjuvar och släppa ut mycket värme. I genomsnitt försvinner 35 procent av värmen genom fönstren och omkring 15 procent genom taket.

Bra isolering är nyckeln

Nyckeln till ett bra klimatskal är att ha bra isolering, vilket många gånger är viktigare än själva materialet.

– Det viktigaste att tänka på när det gäller klimatskalet är att undvika otätheter genom att bygga tätt så att det inte kommer in luft, få bort köldbryggor och se över u-värden, berättar Tomas Berggren på Energimyndigheten.

När det gäller grunden till exempel är den vanligaste grundkonstruktionen en platta på marken, grunden ska vara välisolerad och ha ett lågt u-värde. Isoleringen bör även sträcka sig en bit utanför huset och ligga som en krage runt huset. På så sätt undviker man att kylan kryper under grunden.

Vad gäller ytterväggarna ska de stå emot såväl kyla som regn, vind och snö. Därför är det mycket viktigt med en bra isolering och att det finns både en yttre och ett inre skikt. Det yttre skiktet ska dessutom bryta köldbryggor och förhindra fuktskador. Vid nybygge bör ytterväggarna ha ett u-värde på högst 0,16. Lågenergihus kan ligga runt 0,1. Har huset snedtak bör det isoleras på liknande sätt som ytterväggar medan tak och vindbjälkslag kan isoleras lite ytterligare då det brukar finnas gott om plats för lösull.

– När det gäller isolering överlag är det viktigt att man väljer bra prestanda på väggar och isolerar lite extra. Mitt råd är att gärna välja isolering som ligger under 1,0 i u-värde. Även om det blir en merkostnad är den investeringen oftast lönsam i längden i och med att energiåtgången minskar, säger Tomas Berggren.

En stor del av husets totala energiförluster försvinner ut genom fönstren. Genom att isolera dina fönster väl kan du spara pengar och spara på miljön. Glöm inte bort ytterdörren. Även den ska kunna stänga ute kyla, regn och snö. Fråga gärna efter u-värdet när du köper en ny dörr. Ju lägre värde desto bättre isolerar dörren.

– När det gäller isolering överlag är det viktigt att man väljer bra prestanda på väggar och isolerar lite extra. Även om det blir en merkostnad är den investeringen oftast lönsam i längden i och med att energiåtgången minskar, säger Tomas Berggren.

Energibesiktiga huset

Om du är osäker på ifall ditt nybyggda hus håller måttet, eller om du vill se över hur du kan energieffektivisera ditt hem, är ett gott råd att göra en energibesiktning. Till exempel kan du termografera huset. Termografören tar bilder av avvikelser i fastigheten med hjälp av en värmekamera och jämför dessa med referensmaterial för att kontrollera jämnheten på isolering och lufttäthet.

 

 

 


COMMENTS ARE OFF THIS POST