close
Så sköter du om din luft-luftvärmepump
Värmepump

Så sköter du om din luft-luftvärmepump

En luft-luftvärmepump värmer upp huset på ett smidigt sätt och kan minska din energianvändning. Håll koll på hur du rengör och underhåller den för en så optimal drift och livslängd som möjligt.

Luft-luftvärmepumpen består av en utomhus- och en inomhusdel. I regel kräver inte värmepumpar särskilt mycket underhåll eller skötsel, men det finns ett par saker att tänka på för att värmepumpen ska fungera som vanligt och för att du kan klara dig längre mellan servicetillfällena. Bland annat bör du se till att rengöra inomhusdelen så att inte smuts och damm täpper till.

– För att få bästa effekt av sin luft-luftvärmepump är det viktigt att regelbundet dammsuga och göra rent filtret i inomhusdelen. I alla fall minst en gång per månad. Sätter filtret igen hindras luftflödet och värmen som sprids med luften kan inte spridas lika bra, berättar Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert på värmepumpar, Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen.

Är dammet torrt kan du dammsuga filtren, är det klibbigt tvättar du med vatten och eventuellt ett milt rengöringsmedel om filtret tål det. Tänk också på att byta ut filtret med jämna mellanrum. Även lamellerna bakom filtren täpps igen av smuts och damm. Det finns speciella rengöringsmedel för dessa i elaffärer eller byggvaruhus. Utedelen bör hållas fri från löv, sly och annat som kan fastna i fläkten. Om det uppstår smuts inne i utedelen bör du kontakta din installatör för rengöring.

Så leder du bort kondensvattnet

På vintern kan många uppleva att värmepumpen producerar stora mängder kondensvatten i uteluftvärmepumpen. En värmepump fungerar nämligen så att den tar energi från utomhusluften och sänker temperaturen på luften någon grad. När temperaturen sjunker kan inte luften hålla kvar lika mycket vattenånga och den kondenserar ut och blir vatten. Ungefär som under en augustikväll när temperaturen sjunker, då luften inte kan hålla kvar lika mycket vattenånga och det blir dagg i gräset.

– Framförallt dagar då det är fuktigt och temperaturen ligger kring noll kan det bli flera liter vatten. Man får då tänka positivt – ju mer vatten, desto mer värme har värmepumpen producerat. Att utomhusdelen avger mycket kondensvatten är alltså ett friskhetstecken hos värmepumpen, förklarar Anne-Lee.

Det finns även några andra faktorer som kan påverka hur mycket vatten som bildas såsom luftfuktigheten och effektiviteten på värmepumpen.

– Detta gör att det kommer mer vatten från en värmepump vid kusten än i inlandet till exempel.

För att inte vattnet ska ligga kvar och bli till is eller riskera att fastigheten tar skada är det viktigt att ha en lösning som leder bort vattnet.

– Det kan man göra med en slang ned till en dagvattenbrunn. I så fall kan det behövas en liten värmekabel i slangen för att inte vattnet ska frysa och sätta igen slangen. Vanligast är dock att man sätter ett kärl under utomhusdelen, det samlar upp kondensvattnet. Det får man tömma med jämna mellanrum, berättar Anne-Lee.

Håll uppsikt över isbildning

Om det blir kallare än sju plusgrader, vilket det kan bli på många håll i landet under vintern, avfrostas värmepumpen. Detta görs för att det inte ska bli is på förångarbatteriet. Moderna värmepumpar har behovsstyrd avfrostning, det finns till exempel modeller som avfrostar när temperaturen sjunker. Vattnet från avfrostningen kan orsaka isbildning och därför är det viktigt att se till att inte det byggs upp is till värmepumpen.

Under vissa förutsättningar kan det bildas mer is än vad värmepumpen klarar att frosta av. Då kan utedelen bli en stor ”isklump” och leda till att värmepumpen inte längre fungerar. Det finns olika anledningar till att mer is än normalt bildas, bland annat kan det bero på att yttertemperaturen sjunker snabbt eller på hög luftfuktighet vid nollgradiga temperaturer. Alla värmepumpar, oavsett fabrikat, kan drabbas av onormal isbildning någon gång men sker det upprepade gånger bör du ta kontakt med din installatör.

Under vintern är det också viktigt att det inte ligger för mycket snö runt utomhusdelen. Det kan komma snö ovanpå själva pumpen och där gör den ingen skada så länge sidorna på värmepumpen inte täpps till eller is bildas. Finns det snö under värmepumpen kan det dock förorsaka isbildning. Tänk därför på att borsta bort snön emellanåt.

Tänk också på att service bör göras av värmepumpen med jämna mellanrum för att den ska hålla länge. Många installatörer erbjuder serviceavtal med årligt besök. Om du märker att värmepumpens funktion eller prestanda förändrats bör du också beställa service.

Foto: Nibe


COMMENTS ARE OFF THIS POST