close
Så återvinner du värmeljusen
Återvinning

Så återvinner du värmeljusen

Under höst- och jultider kommer värmeljusen fram. Kom ihåg att källsortera dem rätt när de väl har brunnit klart.

Många slänger uttjänta värmeljuskoppar på återvinningsstationen. Fram till i våras klassades värmeljus som förpackning och skulle därför lämnas i metallbehållaren på återvinningsstationen. Men i april kom nya regler som gör att återvinningsstationen är fel plats för att ge dessa ett nytt liv.

Orsaken till förändringen är att EU-kommissionen fattat beslut om gränsdragningar för definitionen av förpackning. Detta har betydelse då FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar. Eftersom värmeljusen inte längre definieras som förpackning ansvarar FTI inte för att samla in dem.

Kommunens ansvar

Det avfall som uppstår när värmeljus brunnit ut ska nu hanteras av kommunerna. Insamlingssystemet för värmekoppar kan variera mellan kommunerna. FTI hänvisar därför till den information som varje kommun tillhandahåller, exempelvis på kommunens hemsida. En hel del kommuner har till exempel särskilda behållare för metallåtervinning på den kommunala återvinningscentralen.

Släng inte värmeljuskoppen i soporna

Att slänga värmeljuskopparna i soppåsen är inget bra alternativ ur miljösynpunkt. Det går åt betydligt mindre energi när aluminium återvinns jämfört med när det nytillverkas. Energiförbrukningen för att tillverka ett kilo aluminium motsvarar den mängd energi som återfinns i tre liter bensin.

Andra miljösmarta alternativ

Totalt förbrukar vi i Sverige över 300 värmeljus per år. Det motsvarar en förbrukning om över 225 ton aluminium. Numera finns det mer miljösmarta alternativ till de traditionella engångskopparna i aluminium. Till exempel går det att köpa värmeljus utan engångskoppar. När ljuset har brunnit ut laddas ljuskoppen i glas enkelt med en ny refill. Det finns också andra miljösmarta alternativ som ljusbringare. De består av vanlig lera från jorden och en bomullsveke, de är 100% nedbrytbara och kan kastas i komposten om man så vill.


COMMENTS ARE OFF THIS POST