close
El
Rekordlåga kostnader för elcertifikat
Förnybar-el
El

Rekordlåga kostnader för elcertifikat

Kundens kostnad för elcertifikaten har sjunkit flera år i rad och nya siffror från Energimyndigheten visar att de nu är de lägsta på drygt tio år.

Årsmedelpriset 2015 på elcertifikat blev 162 kronor, vilket är det lägsta på flera år. Medelpriset för elcertifikaten i kombination med årets kvot på 14,3 procent betyder att elleverantörens kostnad för elcertifikat varit 2,3 öre/kWh.

− Kundens kostnad för elcertifikaten har nu sjunkit flera år i rad. Den goda tillgången på elcertifikat, i kombination med lägre kvoter, borde vara förklaringen till den lägre kostnaden för slutkunden, säger Gustav Ebenå på Energimyndigheten.

Gynnar förnybar elproduktion

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Därefter kan elproducenterna sälja elcertifikaten på en öppen marknad till en elleverantör eller en kvotpliktig användare. Priset bestäms mellan säljare och köpare. Elleverantören i sin tur säljer vidare den förnybara elen till slutkunderna. Kostnaden för elcertifikaten debiteras kunden. Elcertifikatavgiften baseras på hur mycket el kunden använder. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen och tillsammans medverkar alla kunder, privata såväl som företag, till en minskad klimatpåverkan.

Källa: Energimyndigheten


COMMENTS ARE OFF THIS POST