close
Producera din egen el
Miljövänlig el

Producera din egen el

Genom egna solceller eller ett eget vindkraftverk kan du producera din egen el. Rätt gjort kan du till och med tjäna lite pengar på det.

Det finns olika anledningar till att man funderar på att producera sin egen el. Det kan till exempel handla om att man vill vara säker på var elen kommer ifrån.

– Investerar man i ett litet vindkraftverk, kan man skapa sig en god bild över sina elkostnader och behöver inte bekymra sig så mycket för el- och oljeprisers upp och nedgång, menar Sven Ruin på Svensk vindkraftförening.

Just vindkraft har legat lite i skuggsidan för solceller som källa till egenproducerad el men har en klar fördel, den genererar mest el på vintern.

– Det ultimata är att använda en kombination av de två, säger Sven Ruin.

Gör efterforskningar

Det som är viktigt att tänka på vid vindkraft är vindförhållandena. Även om man upplever att man bor på ett generellt blåsigt ställe, bör man göra grundliga efterforskningar för att säkerställa att en sådan investering faktiskt skulle ge avkastning. Vidare bör man, oavsett om man tänker investera i vind eller sol som energikälla, ta kontakt med det lokala nätbolaget. För att kunna mata ut eventuell överskottsel, måste mätare installeras för att mäta elen som både går in i bostaden från nätleverantören och den som genereras av det egna kraftverket.

Tänk också på att det kan behövas bygglov för att installera ett vindkraftverk. Sven Ruin råder också att prata med grannar i god tid för att räta ut eventuella frågetecken.

Viktigt att följa krav

När det kommer till solceller är proceduren något enklare men även här kan man behöva söka bygglov. Solcellerna monteras på taket och nätansluts via husets elcentral.

– Det är viktigt att följa de förordningar som är uppsatta, säger Lars Andrén på Svensk Solenergi. Nätägaren ställer vissa krav på anslutningen vad gäller säkerhet så vill man sälja sin överskottsel, bör man konsultera elhandelsbolagen för att investera i en anläggning som uppnår deras krav.

Investeringsstöd att söka

Till skillnad från egna vindkraftverk, finns investeringsstöd att söka för att installera solceller, som är på upp till 35 procent av kostnaden, men Lars Andrén varnar för att det i dagsläget är ganska lång handläggningstid på dessa. Skattereduktionsregler för båda dessa typer av investeringar är fortfarande inte helt fastställda, men riktlinjer förväntas inom kort.

Så funkar det

Vind: Det finns olika typer av småskaliga vindkraftverk. Vissa modeller är så små att de kan monteras på exempelvis en segelbåt, medan andra är fristående och liknar mer storskaliga vindkraftverk. Den vanligaste typen har en rotor med en horisontell axel. Det finns också en del tekniska skillnader mellan olika modeller, till exempel hur de tillgodogör sig vindförhållanden och hur mycket buller de avger.

Sol: I solceller omvandlas solljuset direkt till el. Solcellen består av en tunn skiva av ett så kallat halvledarmaterial där elektroner frigörs och skapar elektrisk ström. Processen pågår så länge solcellen är belyst men upphör när ljuset försvinner. Flera seriekopplade solceller utgör en modul. De solcellsmoduler som är vanligast på marknaden i dag har en verkningsgrad på runt 15 procent. Det innebär att 15 procent av solenergin som träffar solcellsmodulen omvandlas till el, resten reflekteras eller blir till värme.

Källa: Energimyndigheten


COMMENTS ARE OFF THIS POST