close

Pellets är ett träbaserat bränsle – hårt packade träfibrer med låg fukthalt och mycket högt energiinnehåll. Formen gör dem lätta att transportera, och möjliggör automatisering av förbränningen.

Svensk pellets produceras främst av restprodukter som till exempel spån från den inhemska skogsindustrin. Villaägare eller flerbostadshus som använder pellets för uppvärmning kan välja mellan tre sorters förbränning; panna, kamin och brännare. Pannor anslutna till ett vattenburet distributionssystem producerar även varmvattnet till hemmet. Moderna utrustningar för pellets är i princip helt automatiska, och maskinerna matar själv på pellets för att hålla den värme som är inställd på termostaten. Det går att få leverans av pellets i säckar, eller i lösvikt.

– För den bekväma kunden går det idag även att köpa kaminpaket med abonnemang på pellets, lite som när man får en telefon och tecknar upp sig på ett abonnemang, berättar Hampus Mörner på Pelletsindustrins Riksförbund (PiR).

Miljö

I Sverige anses pelletsuppvärmning vara ett miljöneutralt bränsle. Den koldioxid som släpps ut vid tillverkning, torkning och förbränning av pellets är mycket lägre än den koldioxid som släpps ut per kWh vid andra uppvärmningssätt.

– I en publicerad rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet, ser man att pellets släpper ut mindre koldioxid per kWh än direktverkande el eller värmepump, och mindre än en tiondel så mycket som olja, berättar Hampus Mörner.

Hög verkningsgrad

För att uppvärmning med pellets ska bli så bra och energisnålt som möjligt finns det ett par saker att tänka på. Bland annat kan det vara bra att se över valet av värmesystem. Fundera över vilket värmesystem som passar dig bäst. Som privatperson kan du välja mellan tre olika sorters värmesystem; panna, kamin eller brännare. I jämförelse med direktverkande el och olja är pellets ett både långsiktigt och ekonomiskt bra val.

Ett test utfört av Energimyndigheten visar att du med den effektivaste pannan kan minska din förbrukning av pellets med 800 kilo per år eller i reda pengar, cirka 2000 kronor om året, jämfört med den sämsta pannan i testet. En panna kan vara något enklare och bekvämare att använda än en kamin och har ofta både automatisk tändning och sotning. Många husägare valde tidigare en lägre investering genom att installera en ny brännare i en gammal panna. Det kan verka billigare men bara på kort sikt. Det blir ofta en dålig verkningsgrad vilket ger hög bränsleförbrukning. Dessutom kräver det mer arbete med att ta vara på aska, sota, osv.

Fördelar och nackdelar

Om man summerar fördelarna med pellets är driftskostnad, miljöneutralitet, och inhemsk produktion viktiga. Nackdelar kan vara behovet av ett större förrådsutrymme, kostnaden för pannan (dock kan befintlig oljepanna konverteras) och visst behov av arbetsinsats så som tömning av aska och rengöring av insatsen.

– Uppvärmning med pellets är billigare än direktverkande el och olja och ligger stabilt i pris, berättar Hampus Mörner och räknar fram en ungefärlig kostnad. Inklusive avskrivning av utrustning och allmänt underhåll är kostnaden med nuvarande pelletspris för ett hus med en förbrukning på ca 20 000 kWh under 20 000 kr per år.

Inför installationen

Det första du bör ta hänsyn till om du funderar på att installera pelletsvärme är att utgå ifrån din energiförbrukning. Se över vilket behov du har med målsättningen att göra av med så lite energi som möjligt. Därefter ska du tänka på vilket värmesystem som redan finns i huset. Har du ett vattenburet värmesystem med radiatorer till exempel ska du utnyttja det. Då är det i första hand en pelletspanna du ska satsa på. Har du inte tillgång till ett pannrum finns alternativ som vattenmantlade pelletskaminer. Dessa kan placeras i vardagsrummet och kopplas in till elpannan.

Annat att tänka på innan installation är att välja en panna och övrig utrustning som är P-märkt av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), plus att välja rätt sorts förråd utifrån om man tänker köpa pellets i bulk eller säck.

– Konsultera gärna en installatör som är certifierad av PellSam, säkerheten är viktig. På PiRs hemsida finns ytterligare tips och råd att hämta hem för den som står inför ett beslut att börja använda pellets, avslutar Hampus Mörner.

En annan faktor att ta i beaktande är vilken del av landet du bor i. I vissa områden kan en leverantör av pelletsvärmesystem vara större än andra. Väljer du en lite mer udda produkt som inte är lika vanlig i regionen kan installatören kanske erbjuda installation men inte lika bra service och reservdelar om något händer, berättar Bengt-Erik Löfgren på PelletsFörbundet. En bra idé är att  ta kontakt med förbundet för att få tips och råd vid en installation.

Tänk på att bygganmälan kan behövas innan installation, ta kontakt med din kommun för att få reda på vad som gäller. En skorsten ska finnas i fastigheten och ska besiktigas innan den tas i bruk igen. För pelletskaminer finns det skorstensfria lösningar. Viktigt är också att installationen godkänns av sotarmästare.

Kostnader

Kostnaden för en pelletspanna eller pelletskamin samt installation kan skilja sig åt ganska så rejält. Ett riktigt bra helautomatiskt pelletssystem med värmepanna och förråd kostar omkring 120 000-130 000 kr eller mera. Är du beredd att göra en viss arbetsinsats och en del handpåläggning kan kostnaden komma ner till runt 80 000 kronor. En pelletsbrännare kostar runt 20 000- 25 000 kr. När det gäller pelletskaminer rekommenderar Bengt-Erik Löfgren ett pris på ca 25 000 kr och uppåt som ett riktvärde.

– Då får du en gedigen kamin. Lägger du till ytterligare 10 000 kr får du mer automatiska funktioner. Generellt sett skulle jag råda till att inte vara snål vid en större investering, det vinner du på i längden.

Vattenmantlade kaminer varierar i pris och kan vara lite dyrare, vilket bland annat påverkas av design och utformning. Omkring minst 50 000 kr kan det kosta med en vattenmantlad pelletskamin. Förutom kostnaden för panna, kamin eller brännare samt installation får du sedan räkna med omkring 1 000 kr i underhåll och så klart de återkommande kostnaderna för pelletsförbrukningen. Pelletspris för bulk ligger på 60 öre/kWh. Köper du pellets på säck blir det ca 5 öre dyrare.

Skötsel

Pelletsvärme kräver inte några större insatser vad gäller drift och underhåll. Dagens pelletssystem är enkla att sköta och kan beroende på behov vara helt automatiserade. Förbränningsutrustningen sköter själv tändning och släckning och håller en jämn temperatur alltifrån en liten glödbädd till en jämn, varm låga beroende på husets behov. Pelletssystem behöver dock uraskning några gånger per år, vilket i praktiken innebär tömning av en askbehållare.

Förvara pellets på rätt sätt

Pellets är ett träbaserat förnyelsebart bränsle som värmer upp tusentals hushåll runtom i Sverige. Då pellets producerar kolmonoxid är det viktigt att se till att den förvaras på rätt sätt.

Träpellets är inte i sig farliga för hälsan utan riskerna kan uppstå vid förvaring i slutna utrymmen. När trä oxiderar, det vill säga, då ämnen i träet bryts ned och syre förbrukas, kan kolmonoxid bildas. Kolmonoxid har den kemiska formeln CO och är en giftig gas som varken luktar, syns eller smakar. Om pellets förvaras i ett oventilerat förråd kan den som andas in den hälsofarliga gasen kolmonoxid drabbas av inre kvävning. Det konstateras i Arbetsmiljöverkets rapport Faror och hälsorisker vid förvaring och transport av träpellets, träflis och timmer i slutna utrymmen från 2011.

Ventilation viktig

Små förråd för pelletsförvaring bör placeras som ett utrymme separerat från huset. För att säkra sin pelletsförvaring är det framförallt viktigt att förrådet ventileras till uteluften, menar Robert Ingvarsson, från PellSam, Pelletsintressenters Samorganisation.

– Vi tar rapporten från Arbetsmiljöverket på största allvar. Vi gör sedan lång tid tillbaka fältprover kontinuerligt och än så länge har vi inte kommit upp i några farliga mätbara halter.

– Några allvarliga fall har förekommit i Finland och Österrike där kunder har förolyckats i förråd, men då har ventilation eller varningsskylt saknats, säger Robert Ingvarsson.
Ett pelletsförråd ska vara helt tätt och en sluten cell mot övriga huset. Dock bör det finnas ett tilluftsdon som möjliggör ventilation till uteluften. För hushåll som får bulkpellets levererat från en bulkbil rekommenderar PellSam ett ventilerat lock på de rör som pellets levereras genom för en naturlig ventilation.

Varningsskylt

Innan man går in i ett förråd måste förrådet ventileras ordentligt. Gratis varningsskyltar kan beställas från PiR, Pelletsindustrins Riksförbund, där det står vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas.

– Om man fortfarande känner oro trots alla åtgärder kan man även köpa en CO-mätare, säger Robert Ingvarsson.

Mer information: www.pelletsindustrin.org (PiR), www.pellsam.se (PellSam)

ANONSSAMARBETE MED WOODS

Wood’s störst inom Norden på avfuktare flyttar produktionen till Sverige

Produktionen flyttar hem till Sverige! Marknadens mest effektiva avfuktare.

Svenskare än någonsin- det är Wood’s avfuktare i nya SW-serien som bygger vidare på våra mångåriga överlägsna testvinnare. Konstruerad, formgiven och byggd i Sverige, med svenska komponenter för hela Europa!

I och med flytten till Sverige har vi förbättrat Wood’s avfuktare på ett 40-tal punkter!

Med ny teknik och HFC-fritt kylmedium möter vi EU:s kommande miljödirektiv redan idag. Svenskbyggda SW-serien är helt enkelt kraftfullare, effektivare, miljövänligare och slitstarke än någonsin förr.

Wood’s störst inom Norden på avfuktare

Wood’s historia sträcker sig mer än 65 år tillbaka i tiden till den kanadensiska staden Guelph i Ontario, där Wood’s började tillverka avfuktare år 1950. Sedan starten har Wood’s hjälpt mer än 600 000 hushåll i Norden att förebygga fukt- och mögelskador och andas renare luft.I över 65 år har Wood’s kännetecknats av bästa kvalitet, pålitlighet, hög kapacitet och lägsta möjliga energiförbrukning. Maj 2018 flyttade Wood’s sin produktion från Kanada till Sverige i och med flytten till Sverige storsatsar Wood’s på svensktillverkade nyheter och under hösten lanseras 8 nya modeller och produkterna är förbättrade på ett 40 tal-punkter. Wood’s distribueras i mer än 19 länder från huvudkontoret i Alingsås. Miljöaspekten är en viktig del i Wood’s arbete och efterfrågas av både återförsäljare och konsumenter. Wood’s störst inom Norden på avfuktare tar nu täten i övergången till miljövänligt kylmedia som träder i kraft 2020 enligt EU:s direktiv. Med de nya svensktillverkade avfuktarna tar Wood’s ett viktigt steg i företagets hållbarhetsmål. Målet är att 75% av produktsortimentet ska vara tillverkat i Sverige senast 2020.Genom den nya anläggningen och närheten mellan de olika funktionerna i försörjningskedjan undviker Wood’s även långa och utsläppstunga transporter.

 

Maskingatan 2–4,
441 39 Alingsås

Kontaktperson: Cecilia Krabbe Erixon
Marknad & Kommunikationsanvarig

Telefon:
031 – 761 36 10

Läs mer här woods.se