FULL KONTROLL ÖVER DIN VÄRMEPUMP

Att kunna fjärrstyra sin värmepump är väldigt smidigt och något som efterfrågas av allt fler. Har du redan en värmepump eller överväger du att köpa en? Här får du svar på hur du kan koppla upp din värmepump och integrera den med ditt ”smarta hem”.

Panasonics värmepumpar är kompatibla med fjärrstyrningsmöjligheter över nätet så som IntesisHome, Verisure, KNX och Modus. Dessa system kan även byggas ut med flera “smarta hus”-lösningar. Här finns många möjligheter för att koppla upp din värmepump mot andra styrenheter som gör att du kan övervaka mer än bara värmepumpen. Med fjärrstyrning av värmepumpen kan du kontrollera temperaturen i ditt hem även när du är på semester, och justera upp eller ner utefter hur du vill att temperaturen ska vara när du återvänder hem. Om du har ett fritidshus är detta tacksamt då du kan kliva in i en uppvärmd stuga direkt när du kommer dit.

Fjärrstyrning gör det också möjligt för dig att få full kontroll över strömförbrukningen. En värmepump är strömsnål, men det är icke desto mindre intressant att kunna följa din elförbrukning. Ta kontakt med installatören som monterade din värmepump, så får du hjälp med att installera en lämplig lösning. Saknar du internetuppkoppling, exempelvis i sommarstugan, finns även SMS-styrning via din mobiltelefon som ett smidigt alternativ.

Sedan Panasonics populära Etheria- och C-serier uppgraderades med nya modeller har nu alla Panasonics nya luft-luftvärmepumpar möjlighet till uppkoppling mot internet. Har du en äldre värmepump är det viktigt att kontakta en installatör innan och säkerställa att det är möjligt att koppla den till fjärrstyrning. Om inte kanske det är på tiden att uppgradera till en modernare värmepump?

Du som är intresserad av mer information om fjärrstyrning kan ta kontakt med de som installerade din värmepump eller kontakta en värmepumpsinstallatör via denna länk (välj luft-luftvärmepumpar).

5 MYTER OM VÄRMEPUMPAR

Värmepumpar började bli en väldigt populär värmekälla i Sverige i slutet av 90-talet. Teknologi och funktioner har kommit en lång väg sedan dess men vi märker ändå av att det lever kvar en del felaktiga och förlegade uppfattningar om värmepumpar som gör att vissa väljer bort värmepumpar som alternativ – på felaktiga grunder. Dessa myter kan du läsa mer om här.

1. Kyla drar mer el än uppvärmning
Många drar sig för att använda sin värmepump till att hålla hemmet svalt under sommaren. Det sägs ofta att den mängd energi som går till att hålla inomhusluften sval under sommaren gör att den energi som sparas för uppvärmning av hemmet under vintern ”går upp i rök”. I själva verket går det åt mindre energi vid nedkylning än vid uppvärmning med hjälp av en värmepump. Jämför man med att inte kyla ner hemmet alls under sommaren utgör det givetvis en extra kostnad, men vi törs påstå att det är värt det – lyxen av att få kliva in i ett svalt hem under varma sommardagar.

2. Störande oljud
Våra Heatcharge-, Flagship- och Etherera-pumpars ljudnivåer är lika låga som lövprassel i stilla väder (23dB). Vissa modellers ljudnivå är till och med så låg som 18dB i tyst läge. Man kan jämföra dessa siffror med en normal samtalston på en meters avstånd som avger cirka 60dB. Inverter-tekniken i Panasonics värmepumpar garanterar också en jämnhet som reducerar ljudnivån vid uppstart. Panasonics värmepumpars utomhusenheter tillhör de tystaste på marknaden men oavsett är det fortfarande viktigt att ta hänsyn till sina grannar när man väljer var man installerar pumpen.

3. Klarar inte av att hålla varmt när det är -20 grader ute
Panasonics värmepumpar Flagship och Heatcharge har testats på tredjepartslaboratorier i temperaturer ner till -35 grader. När det är så kallt ute avger värmepumpen fortfarande värme till bostaden men klarar inte av att leverera full effekt.  Bor du i ett område där vintrarna normalt är väldigt kalla är det därför viktigt att köpa en värmepump som är anpassad för nordiska förhållanden med hög värmekapacitet så att den klarar av att leverera värme även under extrema förhållanden. Heatcharge är Panasonics kraftfullaste luft-luftvärmepump som lagrar värme från kompressorn som sedan används under avfrostning, när andra pumpar låter temperaturen dala. Detta hjälper till att bibehålla en jämn inomhustemperatur och högre energieffektivitet.

4. Svårt att räkna hem investeringen
För att få en rättvisande bild över den besparing du kan uppnå genom att investera i en värmepump måste du se till ditt eget utgångsläge. Har du en 10-12 år gammal värmepump är en övergång till en ny modell inte lika besparande som en övergång från ett utgångsläge med direktverkande el som uppvärmning.  Ifall du endast använt dig av direktverkande eluppvärmning kan en ny Flagship-pump innebära en besparing på upp till 78 procent. Om du övergår från en äldre värmepumpsmodell till en modernare kan besparingarna, under samma omständigheter, uppgå till 42 procent. En modernare värmepump kommer dessutom att ge större komfort, renare luft och vara mer tystgående.  Du kan även styra den från din smartphone, padda eller dator. Våra allra senaste modeller använder vidare R32 – ett miljövänligare köldmediumet som gör att CO2-utsläppet reduceras avsevärt och därmed ger höga miljövinster.

5. Försämrar inomhusklimatet
Moderna värmepumpar kommer ofta med funktioner som även renar luften och skapar en fristad inomhus för de som lider av astma eller allergier. I våra Etherea-, Flagship och Heatcharge-pumpar finns en funktion som kallas för Nanoe G. Denna hjälper till att samla upp mikropartiklar som damm, bakterier och virus och ger ren inomhusluft. Ofta upplever människor att luften är behagligare efter att de har installerat en värmepump.

Finns det fler myter eller påståenden om värmepumpar som du undrar ifall de stämmer eller tycker vi borde belysa? Skriv till oss på Facebook. Du som planerar att byta ut din gamla värmepump eller installera din första är välkommen att ta kontakt med en av våra återförsäljare via denna länk eller genom att fylla i det här formuläret.

SÅ FÖRLÄNGER DU LIVSLÄNGDEN PÅ DIN VÄRMEPUMP

Visste du att din luftvärmepump kan åldras i förtid om den inte servas? Det finns dock enkla åtgärder för att förlänga dess livstid. Här har vi listat några handfasta tips.

Det är en stor och viktig investering att köpa en värmepump och när du väl har installerat den gäller det att inte glömma bort att ta hand om den.

En värmepump kan förlora upp till 30 procent i effekt redan efter några år om den inte servas regelbundet. Panasonics rekommendation är att låta en installatör göra en regelbunden service på pumpen. Regelbunden service säkerställer att värmepumpen uppnår maximal effekt och livslängd och att du därigenom optimerar din besparing över tid. Men det finns även enkla åtgärder som du själv kan ta till.

Här är 4 tips som får din värmepump att hålla längre:

  1. Uppmärksamma beteendeförändringar. Var uppmärksam på skillnader i din värmepumps beteende. Om effekten över tid blir sämre kan det bero på t.ex. läckage av gas. Om det sker bör du kontakta din installatör.
  1. Rengör regelbundet. Det absolut effektivaste sättet att förlänga din värmepumps livslängd är att rengöra filtren med jämna mellanrum.
  1. Håll utedelen under uppsikt. Se till att vattnet som rinner ut på undersidan av utedelen vid avfrostning har fritt utrymme. På vintern kan vattnet annars frysa och om is byggs på under värmepumpen kan pumpen skadas.
  1. Ta hjälp av ett proffs emellanåt. Låt en installatör/serviceperson kontrollera gasmängden i värmepumpens kylelement. Om pumpen har för lite gas kommer den inte att kunna värma upp eller kyla ner ditt hus ordentligt. Kompressorn kan dessutom gå sönder om den kör med för låg gasmängd. Installatören bör göra regelbundna temperaturkontroller, både för uppvärmning och kylning. Han eller hon bör också kontrollera strömförbrukningen och arbetstrycket. Även kylrör och kopplingar bör ses igenom och rengöra inom- eller utomhusenheten med tryckluft, ångtvätt eller andra typer av rengöringsmedel.

Exakt hur ofta du behöver serva din värmepump varierar. Rådgör med din installatör om vilket serviceintervall som passar just dina behov. Värt att känna till är att om du använder din luft-luftvärmepumpen för luftkonditionering på sommaren, rekommenderar vi normalt service med tätare intervall.

Önskar du komma i kontakt med en, av Panasonic, rekommenderad installatör? Fyll i dina uppgifter här så blir du kontaktat inom kort.

Oljepannans era går mot sitt slut

Oljeeldning i panna var många hushålls huvudsakliga uppvärmningskälla under 1950, -60 och -70-talet. Men uppvärmningsformen har under en längre tid sjungit på sista versen och med regeringens och EU:s mål, att fasa ut uppvärmningsformer med fossila bränslen innan 2020, är oljepannan snart ett minne blott.

2005 tillsatte Sveriges regering en kommission som skulle utarbeta ett övergripande program för att minska Sveriges oljeberoende. Sedan dess har antalet oljepannor i Sverige minskat kraftigt år för år.

– Just nu har regeringen bara satt ett antal mål för att minska oljeberoendet. Det finns inget egentligt förbud som tvingar privatpersoner att ta bort sin oljepanna. Däremot är det många som gör det ändå, både av ekonomiska och miljömässiga skäl, säger Malin Lindstaf, energi- och klimatrådgivare i Stockholms stad.

Trots ospecifika regler visar statistik från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, att antalet villapannor i Sverige stadigt minskat med mellan 6 000-7 000 varje år. 2015 fanns det endast cirka 60 000 oljepannor kvar (43 000 av dessa var villapannor på under 60 kW som finns i småhus och villor), vilket tyder på goda chanser för Sverige att uppnå EU:s 2020-mål.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen brukar räkna med att ungefär 75 procent av all energi, som används i ett genomsnittligt hus, går till uppvärmning och varmvatten. Med andra ord har husägare mycket att vinna på att byta till effektiva och klimatsmarta system, även om det i dagsläget inte finns ett lagstadgat slutdatum.

Lotta Bångens är vd för Energieffektiviseringsföretagen (EEF) och har länge jobbat med att ge råd till villaägare som vill byta uppvärmningssystem.

– När du ska välja uppvärmningsform till ditt hus eller villa finns det några olika alternativ. Kanske bor du så att det finns fjärrvärme i närheten, då kan det vara en bra lösning. Pelletspanna eller värmepump är andra bra uppvärmningssystem. Du som husägare bör oberoende din situation titta på hur mycket energi som just ditt hushåll förbrukar. För att få hjälp med detta kan du vända dig till din kommunala energirådgivare, säger Lotta Bångens.

Det finns en dokumenterad negativ miljöeffekt av uppvärmning med fossila bränslen och sedan en längre tid tillbaka pågår en nedmontering av infrastrukturer för oljeleveranser. Med nuvarande mål är oljepannans era snart ett avslutat kapitel. För de hushåll, som fortfarande har olja som huvudsaklig uppvärmningsform, är det med andra ord hög tid att börja planera för ett skifte till ett modernare uppvärmningssystem.

Lotta Bångens vill dock gärna lyfta fram att det finns åtgärder som bör föregå valet av nytt uppvärmningssystem. Bland annat bör husägare identifiera eventuella energitjuvar.

– Det finns flera åtgärder som, förutom att spara energi, även kan förbättra hushållsekonomin och innemiljön. Ett exempel på det kan vara att byta ut uttjänta fönster till mer energieffektiva, för att bland annat minska kallras. Genom att investera i denna typ av åtgärder kan du som husägare komma undan med ett mindre och billigare värmesystem, tipsar hon.

  • Permalink Gallery

    I vårt sortiment ingår flera olika modeller som passar olika bra till olika typer av bostäder.

I vårt sortiment ingår flera olika modeller som passar olika bra till olika typer av bostäder.

Under single-system hittar du våra Etherea, Flagship och Heatcharge modeller. Under free multi-system hittar du våra anslutningslösningar för upp till 5 rum. Klicka gärna för att läsa mer om de respektive luftvärmepumparna eller kontakta oss så hjälper vi dig med att välja rätt luftvärmepump för ditt hem.