close
Olika bud om golvbrunnar
Badrum

Olika bud om golvbrunnar

Drygt 2 procent av de golvbrunnar som GVK granskat har någon form av avvikelse. Men enligt försäkringsbolaget Folksam är så mycket som var fjärde golvbrunn behäftad med fel.

Under förra året genomförde GVK, Svensk Våtrumskontroll AB, 1 400 kontroller av våtrum. I synnerhet undersöktes tätskiktens anslutning till golvbrunnen. Det visade sig att 95 procent av kontrollerade brunnar var felfria men omkring 2,5 procent hade någon typ av avvikelse och 2,5 procent var felaktiga. Men försäkringsbolagen har en annan bild av antalet felinstallerade golvbrunnar.

Enligt Folksam är var fjärde, och enligt försäkringsbolaget Gar-bo var tredje golvbrunn, behäftad med fel eller anmärkningar.

– Folksams och Gar-bos siffror skiljer sig markant från GVKs. GVK har undersökt utfallet hos GVK-auktoriserade företag, medan Folksam och Gar-bo tittat på hela branschen. Hur stor andel av installationerna i deras urval som är utförda av gör-det-självare, obehöriga företag och olika typer av auktoriserade företag framkommer över huvud taget inte, säger Johan Aspelin, VD för GVK.

Anledningen till felen menar båda företagen beror på byggbranschens bristande intresse för att åtgärda och att det finns en flathet som leder till att problemen får bestå. Felen beror på bristfällig kompetens, slarv och felutformade verktyg, hävdar man.

– Undersökningen visar hur viktigt det är att välja rätt hantverkare, säger Johan Aspelin.


COMMENTS ARE OFF THIS POST