close
El
Nya regler kring elavtal
El

Nya regler kring elavtal

Den 1 mars träder en ny lag i kraft kring automatisk förlängning av elavtal.

Elhandelsföretag har idag krav på sig att lämna information till kunder när ett tidsbestämt avtal är på väg att löpa ut. Men den nya lagen innebär att elhandelsföretag också före en förlängning av elavtal ska påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Informationen bör i de flesta fall kunna samordnas med information som redan skickas. Den nya lagen har generell räckvidd, det vill säga gäller inte bara beträffande elavtal.

Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp för att inte förlängas. Påminnelsen ska inte heller lämnas alltför tidigt, så att syftet med påminnelsen kan anses ha gått förlorat.

Källa: Svensk Energi


COMMENTS ARE OFF THIS POST