close
Ny strategi tas fram för mer solel
Solvärme
Miljövänlig el

Ny strategi tas fram för mer solel

Jämfört med andra länder har utvecklingen av solel som en konkurrent till fossila energislag gått långsamt i Sverige. Energimyndigheten har därför fått i uppdrag av regeringen att presentera ett förslag på hur användningen av solel kan ökas.

Strategin ska visa på möjliga insatser på såväl kort som lång sikt för att underlätta utbyggnad på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Energimyndigheten ska också identifiera möjligheter och hinder för vidare introduktion av solel. Förslaget till strategin kommer att presenteras den 28 mars 2016.

Regeringen har tidigare presenterat ett antal åtgärder för att påskynda introduktionen av solel i Sverige. 450 miljoner kronor under perioden 2016-2018 har avsatts för stöd till installation av solceller i den budget som presenterades under våren 2015. Det har även lagts fram förslag på förenklat regelverk kring skatteregler vid elproduktion. Det ska bland annat bli möjligt för bostadsrättsföreningar att sälja överskottsproduktion utan att förlora skattefrihet för egen förbrukning.


COMMENTS ARE OFF THIS POST