close
Njut av vårsolen genom nya fönster
Bygga nytt & renovera

Njut av vårsolen genom nya fönster

Välisolerade och välanpassade fönster ger dig en besparing i form av både pengar och energi.

Genom att byta eller uppgradera dåligt isolerande fönster i vår är du väl rustad för nästa vinter med höga uppvärmningskostnader. Förutom att minska uppvärmningsbehovet under vintern bör fönstren även minska kylbehovet under sommaren och skydda från buller.

Uppgradera och behåll charmen

Är dina fönster redan i ett bra skick kan ett billigare och miljövänligare alternativ vara att enbart byta ut det inre glaset mot ett mer energieffektivt glas eller installera en isolerruta med energiglas och argon. På så sätt kan man också behålla husets estetik och charmen hos gamla fönster. En glasmästare kan ge tips och råd. På några år har de flesta betalat av fönsterrenoveringen i form av minskat energiläckage från fönstren.

Kolla efter energimärkningen

Idag har moderna energieffektiva fönster två men oftast tre glas sammanfogade i en isolerruta och mellanrummet i isolerrutan är gastätt tillslutet och fyllt med ädelgas för att minska värmeförluster. Fönstret ska också vara CE-märkt, då det intygar att det är tillverkat, testat och godkänt enligt gällande europeisk standard. Det finns också ett frivilligt energimärkningssystem (förvaltat sedan 2006 av intresseorganisationen EQ Fönster) som anger fönstrets energiprestanda, u-värde och dags- och solenergigenomsläpp.

Materialval och livslängd

Energisnåla fönster finns idag i huvudsak i tre olika material, trä, aluminium och PVC (plast). Det finns också aluminiumklädda träfönster och pvc-fönster med färglackade aluminiumprofiler på utsidan. Aluminium och plastfönster är energikrävande under tillverkningen men har en lång livslängd utan underhåll och materialen är idag återvinningsbara. Trä är förnybart men materialet underhålls med oljor och färger som påverkar miljön. Så när det gäller miljöaspekten bör man se till fönstrets livstid för att få bäst uppfattning. För ett energismart och optimalt utformat klimatskal efter ditt fönsterbyte se också över tätningen av fönstren och du kan behöva justera ventilationen eftersom tätare fönster påverkar husets luftomsättning.

Fakta U-värde

U-värdet anger hur mycket värme som passerar genom en kvadratmeter fönster från den varma till den kalla sidan när temperaturskillnaden mellan ute och inne är en grad. Värdet anger alltså hur bra fönstret isolerar, det anges i W/m2K och ju lägre värde desto mer energieffektivt. U-värdet ska gälla hela fönstret, d.v.s. karm, båge och glas, och vara framräknat av ett ackrediterat testinstitut. Ett u-värde på ca 1,0 rekommenderas idag och numera är detta standard för de flesta treglasfönster.


COMMENTS ARE OFF THIS POST