close
Nära naturen – ett hus i ett hus
Zoltan Kiss byggde ett hus i ett hus
Bygga nytt & renovera - Case

Nära naturen – ett hus i ett hus

Med två hus i varandra har Zoltan Kiss skapat en funktionell villa utan komplicerade tekniska inslag och dyra lösningar, med en låg energiförbrukning på köpet och ett liv nära naturen.

Intill ett parkområde i Malmö ligger arkitekten Zoltan Kiss hem. En energismart, säregen villa byggd utifrån ett väl beprövat koncept med livskvalitet och användarvänlighet i fokus. Ursprungsidén till huset uppstod för 15 år sedan då Zoltan fått i uppdrag att bygga ett referenshus där såväl miljöaspekter som ekonomi skulle tas i beaktande. Det skulle vara ett enkelt, funktionellt och trivsamt hus med låg energiförbrukning för en rimlig peng.

Tillbaka till ursprunget

Inspirationen till huset fick han genom att blicka tillbaka på sitt eget ursprung. I Transsylvanien, Zoltans hemland, fanns det gott om exempel på hus som byggts med en begränsad budget och sparsamt med material. En varm sommardag, när Malmövillan fortfarande var i planeringsstadiet, befann han sig i Pompeji. Där, mitt i historiens vingslag, insåg han så hur husbyggandet skulle gå vidare.

– När jag stod i den gamla romerska villan slog det mig att med hjälp av rätt rumsutformning och material skulle jag kunna klimatsäkra huset helt utan tekniska inslag.

Zoltan bestämde sig för att gå tillbaka till gamla kunskaper och återuppliva gammaldags husbyggande, men också att se över husets funktioner. Kanske behövde inte alla utrymmen i huset värmas upp till samma temperatur, började han fundera på. Förr i tiden var det vanligt att till exempel farstun inte värmdes upp eftersom man inte vistades där i någon större utsträckning. Vintertid levde folk på en mindre yta och när sommaren kom expanderade boendet och familjerna kunde utnyttja husets alla delar. Ett liv i samklang med naturen.

– Det dynamiska boendet väckte mitt intresse allt mer och jag fastnade för tanken kring en mer naturnära livsform som följer årstiderna.

Ett hus i ett hus

Villan är konstruerad enligt principen som Zoltan själv kallar ”ett hus i ett hus”. Kort sagt går det ut på att huset är försett med två ytterväggar med ett mellanrum däremellan. Den inre delen består av en tung stomme i betong, en vanlig kub uppdelad i två våningsplan med betongbjälklag och lättbetongväggar. Ett yttre skal av enkla träväggar, fönster och ett zinkplåttak omsluter det hela.

Den här metoden, att bygga två hus i varandra, gör det möjligt att uppnå en så kallad termoseffekt. Värmen behålls inomhus och ger ett stabilt inomhusklimat i den inre delen. Genom den yttre fasaden kan Zoltan få både grönskande rum på den soliga södersidan och svalare förvaringsutrymmen på norrsidan. Ventilationen består av ett FTX-system; självdrag i kombination med frånluftsventilation med värmeåtervinning. På båda våningarna i den inre delen finns även vattenburen golvvärme installerat. De stora fönstren, aluminiumfönster med isolerglas, släpper in rikligt med dagsljus om dagarna.

Toscanaklimat

I vardagsrummet står en braskamin som ger extra värme under vintern. En stor stenskiva har placerats intill kaminen som magasinerar värmen och kan värma upp vardagsrummet en bra tid efter att brasan har varit tänd. Den vackra stenen från Portugal ger dessutom karaktär åt rummet. Den nedre delen av mellanrummet värms upp genom ventilationsvärme och spillvärme samt instrålning av sol. Vintertid går temperaturen aldrig under 15 plusgrader, berättar Zoltan. Överdelen i mellanrummet (vinden) har ingen egen uppvärmning utan tar tillvara på värmen från ventilationen i huset. Här ligger innetemperaturen på i genomsnitt 20 grader. Blir det kyligare dagar åker en extra tröja på.

– Man kan se det inre skalet av huset som att det skulle ligga i Toscana klimatmässigt, vilket är en rätt gynnsam tanke, säger Zoltan.

Sammantaget skapar husets uppbyggnad och funktioner ett riktigt energisnålt boende. Enligt Boverkets beräkningar ligger energiåtgången för Zoltans hus omkring 44 kWh/kvm och år. Det är 50 procent mindre energi för uppvärmning än vad normen kräver.

– Detta är helt utan användning av moderna tekniska inslag. Poängen med den här typen av hus är att med enkla designlösningar kan både energiåtgången halveras och boendekvaliteten ökas.

Ett öga för detaljer

Att rita sitt eget hus som arkitekt kan kännas som ett svårt projekt. Men Zoltan bestämde sig för att ta tillvara på sina kunskaper som arkitekt och utformade villan utifrån funktionella, ekologiska, ekonomiska och estetiska aspekter. Mycket tid har lagts ner på såväl helheten som detaljer. Till exempel fick han komma på ett sätt att sätta in husets fönster som ger illusionen av att fönstren inte har några karmar. Effekten blir en renare form och design samt bättre ljusinsläpp.

Taket har en mjuk välvning som också ger karaktär inne i huset. Vindsvåningen agerar hemmakontor med fönster mot den närliggande parken vars grönska ger en behaglig vy sommartid. Huset har genomgående stora fönsterytor, placerade för att ge maximalt med ljusinsläpp och rama in utsikten. Zoltan och hans familj har hela tiden utblick mot trädgården och möjlighet att följa årstidens växlingar. För att lösa det vanliga dilemmat med risk för upphettning när solen får flöda fritt skärmas en del av fönstren av med rullgardiner. Om innetemperaturen blir för hög öppnas helt enkelt ett par fönster på vinden och den varma luften ventileras bort.

– Med den här typen av naturliga, enkla lösningar gäller det att ha en viss acceptans för övergångar. Men det handlar återigen om tanken att leva mer anpassat efter årstiderna. Byggnaden blir mer levande och det är lite roligare att leva i ett sådant hus.

Inspirationen från naturen återfinns i husets linjer, färger och materialval. Golven har lagts med natursten från Öland, zinkplåten på taket smälter ihop med fasadens sobra färg och den yttre fasaden är en träpanel av norrländskt furu. Den har behandlats med en laseringsgrund för att ge skydd åt panelen och få till känslan av en gammal lada.

Flexibilitet är ett annat ledord som Zoltan har arbetat utifrån för att skapa ett levande hem. Den stora ytan som kök och vardagsrum utgör kan till exempel struktureras med hjälp av inredningen.

– Här har jag flera platser där jag kan sätta mig med en kopp kaffe och läsa, fundera eller betrakta omgivningen. Flexibiliteten i funktionaliteten ger större frihet. Vi förändras ju med åren och får nya idéer och intressen.

Ingen arkitektpärla

Trots sitt öga för design och arkitektoniska innovationer framhåller Zoltan att fokus har legat på användarvänligheten och att skapa ett långsiktigt boende.

– I slutändan ville jag inte göra någon arkitektpärla. Det skulle vara ett vanligt hus som min familj kunde leva i, säger han.

Efter 15 år i huset stortrivs Zoltan och hans familj. Själv tror han att många villaägare skulle må bra av att tänka om när det kommer till bostaden.

– Det finns en tendens att se på ens hus som en bil, som ett tillfälligt köp. Men om man istället ser på sitt hus som ett hem, en inramning av ens liv och en plats för minnen där ens barn växer upp, så tror jag att upplevelsen blir en annan. Och då kommer hållbarhetsvinsterna på köpet.

Trots att minimalt med underhåll och uppdateringar på huset har krävts de senaste 15 åren har Zoltan ändå planer på en del moderniseringar framöver. En idé är att eventuellt ytterligare minska elförbrukningen genom att sätta upp solpaneler och ta tillvara på solens strålar.


COMMENTS ARE OFF THIS POST