close
När 70-talet blir framtiden
Bygga nytt & renovera - Case

När 70-talet blir framtiden

Hus som är byggda på 60- eller 70-talet är ofta riktiga energibovar. I den danska kommunen Albertslund har man företagit sig att uppgradera så mycket som 2200 bostäder inte bara till dagens men till morgondagens standard.

Renoveringen har delats upp i ett antal olika projekt. Bland annat finns det ett projekt som uppfyller en standard för nollenergi på årsbasis. Det betyder att hushållen i princip bara förbrukar den energi som de själva genererar. Det må låta som ett utopiskt projekt men genom en smart renovering i två steg är det fullt möjligt.

Smart renovering i två steg

I det första renoveringssteget sätts takmodulen Solarprism på husets tak. Den här enheten innehåller bland annat solpaneler och solceller för produktion av el och för uppvärmning av vattentanken som också finns i taket. Dessutom ingår en värmepump, ett ventilationssystem och ett fönster för förbättrat inomhusljus i takmodulen.

I det andra renoveringssteget sätts nya väggar, ett nytt fasadelement, utanpå de befintliga ytterväggarna för att uppnå en bättre isolering. Väggarna innehåller också nya fönster och dörrar.

Tid och kostnad

Uppgraderingen av husen går snabbt och nu när tekniken är etablerad tar det inte längre än ett par dagar. De boende kan vara kvar i husen under tiden som renoveringen pågår. Just nu renoveras små tvåvåningshus med platta tak men tekniken har även utvecklats för andra typer av hus och tak. Målet är att kunna erbjuda den här typen av renovering även till privatpersoner som vill uppgradera sin 70-tals villa till ett energismart hem. Priset för en uppgradering till ett nollenergihus genom installation av takmodulen Solarprism är ungefär 200 000 – 250 000 danska kronor.

– Tekniken har utvecklats tillsammans med VELUX, Danfoss och Rockwool, så att den kan tillämpas på många olika typer av hus och även användas på nybyggda hus. Det är en del av vår affärsidé, berättar Peder Vejsig Pedersen, VD på företaget Cenergia, energikonsultbolaget som arbetar med testhuset.

Nära nollenergi

Att uppnå nollenergivisionen med hjälp av solenergi är möjligt även i ett land som Danmark med kalla och mörka vintrar. På sommaren produceras mycket mer energi än vad hushållen kan göra sig av med, överskottsenergin läggs ut på det lokala nätet. På vintern tas energin sedan därifrån.

– Om man slår ut energiförbrukningen över året jämnar det förhoppningsvis ut sig och blir noll i slutändan. Det är ett bra exempel på hur man kan uppfylla de kommande EU-kraven på att alla nybyggnationer ska vara så nära nollenergihus som möjligt, säger Peder Vejsig Pedersen.

Dessa krav ska bli standard senast år 2020. EU-medlemsländerna ska även komma med förslag på hur existerande byggnader kan uppnå samma standard.

[iconbox title=”För mer information om klassificeringen av olika hus: ” icon=”Info_About.png”]www.activehouse.info[/iconbox]


COMMENTS ARE OFF THIS POST