close
Minimerar elkostnaderna med timmätning
Elanvändning

Minimerar elkostnaderna med timmätning

Sedan 2012 har alla elkonsumenter haft rätt till kostnadsfri timmätning av sin elförbrukning. Därmed öppnades möjligheten att spara pengar genom att styra sin elförbrukning till de timmar på dygnet då elpriset är som lägst. Några som tidigt såg besparingsmöjligheterna är Hans och Birgitta Hansén.

De har sedan några år tillbaka haft ett avtal med Storuman Energi som stöder timmätning. Men paret har utnyttjat elprisvariatoner över dygnet tidigare än så. Redan i början av 1980-talet byggde Hans Hansén en egen ackumulatoranläggning för att ladda energi nattetid och minska på sin elförbrukning.

– Eftersom jag är ingenjör var jag naturligtvis intresserad av att se hur mycket el som gick att spara, berättar Hans. I vårt förra hus byggde jag därför en ackumulatoranläggning, i princip en välisolerad vattentank, där jag kunde lagra varmvatten för att sedan ta ut den på dagen.

Huset, som hade vattenburen elvärme, var byggt på 30-talet och familjens totala elförbrukning, var cirka 28 000 kWh per år, räknat från 1998, då Hans påbörjade statistiken.

– På den tiden var vi fyra i hushållet, med tonårsdöttrar, tvättmaskiner och andra hushållsmaskiner som ofta användes liksom en hög vattenförbrukning. I snitt sparade vi ändå kring 5 000 kronor per år genom att använda vår lagrade el.

Nytt hus, ny rörlighet

Nyligen flyttade Hans och Birgitta till en ny villa, den här gången till ett 60-talshus med vattenburen elvärme. Nu är de två i hushållet men fortfarande är intresset stort för att spara på energin när det går och därigenom hålla elräkningarna nere.

– Vi har haft ett rörligt avtal med elmätning hos Storuman Energi sedan 2009, fortsätter Hans. I min statistik kan jag se att vi, med en årsförbrukning på ca 28 000 kWh, har sparat mellan 5-6000 kronor per år. Det är så enkelt att planera sin elförbrukning. De flesta hushållsapparater går ju att programmera så att de sätter igång under timmar som man vet är billigare.

Elprissvängningarna ökar

Normalt är elpriset som lägst under natten och på helgerna och som högst på morgonen och kvällen. Men i och med den ökade mängden förnybar el och ökad import/export från Tyskland och Kontinentaleuropa förväntas elprissvängningarna att öka, något som Hans tror innebär fördelar.

– Det kommer bara att göra att lönsamheten blir ännu större. Ju mer det svänger, desto billigare kan det bli. Vissa nattimmar kommer ändå bli lägre i pris och det lönar sig alltid med timmätning och nattaxa, avslutar Hans, som självklart planerar en hemmabyggd ackumulatoranläggning även i det nya huset.

Fakta: Timmätning och timdebitering

Alla har rätt att få sin elförbrukning mätt per timme, utan att behöva betala något extra. Genom att ta reda på när och hur man förbrukar sin el kan man minska sin elkostnad genom att utnyttja elprisets svängningar över dygnet. Timmätning i kombination med timdebitering betyder att man betalar det timpris som gäller på marknaden när elen förbrukas. För det mesta är elpriset som lägst under sen kväll, nattetid och på helger och som högst mitt på dagen (på vardagar).


COMMENTS ARE OFF THIS POST