close
Minimalt klimatavtryck med pellets och sol

Minimalt klimatavtryck med pellets och sol

Peeter Metz i Vejbystrand har valt att kombinera pelletsvärme med solvärme, och är nära målet att bli självförsörjande i sin egen energibalans – med bibehållen levnadsstandard.

Peeter Metzs 120 kvadratmeter stora villa, byggd på 1980-talet, hade från början vattenburen el. Förändringen i uppvärmningssystem bestod till en början av en installation av en pelletskamin, med en verkningsgrad på cirka 90 procent i rummet där den står. Efter det valde familjen att komplettera med solceller för att kunna köra bilarna (två Tesla och en Toyota hybrid) på förnybar, egenproducerad el och för att få ett visst överskott till huset. Pelletskaminen fungerar nu som värmetillskott på vintern när solen inte räcker.

Peeter pendlar cirka 15 mil per dag mellan hemmet och sitt företag och bilen laddas då från solcellsanläggningar på båda ställena. Han har därför ingen utgift för drivmedel. På företaget har han också en pelletskamin.

– Elpriserna var avgörande för vårt val. Priset på köpt el med avgifter kommer fortsätta stiga och förbrukningen kommer fortsätta öka, säger Peeter. Detta är fortfarande en ”work in progress”, systemet är inte klart, mer solceller ska upp och kompletteras med Powerwalls/batteribank.

Installationskostnaden blev cirka 40 000 kronor för pelletskamin med skorsten och cirka 50 000 kronor netto, inklusive solcellsstöd, för solceller 8 kW. Kaminen installerades av en snickare och likströmsdelen på solcellerna monterade Peeter själv. Växelströmsdelen på solcellerna anlitade han en elfirma för, och det tog cirka två timmar att koppla in.

Från 24 000kW till 8 000 kW

Resultatet av denna uppvärmningskombination har i dagsläget förändrat förbrukningen från 24 000 kW per år till 8 000 kW per år, plus en pall med pellets à cirka 50 säckar.

– Målet är 4 000 kW köpt el per år och 50 säckar pellets, säger Peeter.

I underhåll kräver systemen sotning av skorsten en eller två gånger per år och rengöring av kaminen varannan dag. Solcellerna kräver inget underhåll.

Det går åt en pall pellets per år, det vill säga cirka 50 säckar. Familjen köper tio säckar pellets fem gånger per säsong, som får plats i Teslan.

– Mitt råd till andra som funderar på detta alternativ är att om man har ett vattenburet värmesystem så ska man helst välja en vattenmantlad kamin eller ha en öppen planlösning, säger Peeter avslutningsvis.


COMMENTS ARE OFF THIS POST