close
Många har bristande kunskap om bostadens isolering
Bygga nytt & renovera

Många har bristande kunskap om bostadens isolering

Cellplast eller mineralull? Vilken typ av material som bostaden är isolerad med är något som få svenskar känner till, visar en ny undersökning.

Swedisol, branschorganisation för mineralullsföretag i Sverige, har låtit genomföra en Sifoundersökning. 1000 personer fick svara på frågan ”Vet du hur din bostad är isolerad, om det är med cellplast, mineralull eller något annat isoleringsmaterial?” Så mycket som 64 procent svarade att de inte kände till vilket material deras bostad är isolerad med.

– Den snabba utvecklingen av ny byggteknik innebär att regelverk kring brandsäkerhet inte har hängt med, och därför är det oroande att så många svenskar inte vet hur deras egen bostad är isolerad, säger Mats Björs, vd på Swedisol. Tyvärr har utvecklingen lett till att regelverken inte längre kan garantera det goda brandskydd som vi är vana vid i Sverige. Då blir det upp till husköparen eller hyresgästen att själv undersöka vilka material byggnaden består av och vad det innebär för den egna säkerheten. Allmänheten behöver större kunskaper i vilka risker olika materialval innebär.


COMMENTS ARE OFF THIS POST