Mälarenergi är ett av få oberoende elhandelsföretag i Sverige och säljer el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Genom vår krafthandelsavdelning besitter vi den absoluta spetskompetensen på elmarknaden och kan själva kan handla el på den nordiska elbörsen. Våra experter följer den nordiska elbörsens utveckling minut för minut och gör allt från prissäkringar till trading åt flera av våra stora företagskunder.

Vi har 100% vattenkraft som grund i alla våra elavtal och är en av få aktörer i Sverige som tillämpar nettodebitering för kunder med egen solelsproduktion.