close
El
Låga priser på elavtal
El

Låga priser på elavtal

Priserna på både rörliga och tidsbundna elavtal var under tredje kvartalet de lägsta som uppmätts sedan april 2004 respektive 2005 visar statistik från Energimyndigheten.

Trenden med sjunkande elhandelspriser har pågått under en längre tid även om avtal om rörligt pris uppvisar naturliga variationer över tid, uppger Energimyndigheten. Det lägsta priset för avtal om rörligt pris noterades i augusti då en villa med elvärme betalade 15,8 öre/kWh.

−Priserna speglar den utveckling vi nu har sett under ett antal år. Vi har haft ett antal år med hög nederbörd, ökad elproduktion från vindkraft samt en stabil elproduktion från de övriga kraftslagen. Även priserna på CO2, kol och gas har legat på en mycket låg nivå vilket påverkar de nordiska elpriserna nedåt berättar Daniel Andersson, analytiker på Energimyndigheten.

Källa: Energimyndigheten


COMMENTS ARE OFF THIS POST