close
El
Låg energianvändning i småhus under förra året
stuga
El

Låg energianvändning i småhus under förra året

Ny statistik från Energimyndigheten visar att energibehovet för uppvärmning av småhus var lågt under 2014.

Totalt 30,7 TWh användes för att värma och ge varmvatten till alla småhus i Sverige förra året, vilket är den lägsta siffran hittills under 2000-talet. Den främsta orsaken till detta beror på de högre temperaturer som har varit under perioden.

−Den främsta anledningen till den låga energianvändningen är att 2014 var betydligt varmare än normalt. Det gjorde att mindre energi krävdes för uppvärmning och varmvatten, säger Lars Nilsson på Energimyndigheten.

El står för den största delen av energianvändningen följt av biobränsle och fjärrvärme. I elanvändningen ingår både direktverkande och vattenburen elvärme, men även den el som behövs till drift av värmepumpar. Energimyndighetens statistik visar att under förra året var drygt hälften av landets alla småhus, 993 000 stycken, utrustade med någon typ av värmepump. I sin tur fortsätter oljan att minska, bara 38 000 småhus använde olja för uppvärmning under 2014 vilket är en minskning med ca 50 procent sedan 2009. Då värmdes 79 000 värmdes med olja.

I varje småhus användes i genomsnitt 15 900 kWh för uppvärmning och varmvatten under år 2014, exklusive hushållsel. År 2013 låg siffran på 16 700 kWh. För varje kvadratmeter användes i genomsnitt 106 kWh för uppvärmning och varmvatten, exklusive hushållsel, under 2014. Året innan låg motsvarande siffra på 110 kWh.


COMMENTS ARE OFF THIS POST