close
Krav på utsläpp från småskalig vedeldning
Nyheter

Krav på utsläpp från småskalig vedeldning

Från år 2020 respektive 2022 ställer EU krav på utsläpp från vedpannor och rumsvärmare. I en ny rapport från Boverket beskrivs vilka åtgärder som kan göras nu och vad som måste vänta.

Boverket föreslår att skärpta krav på utsläpp från fastbränslepannor sker samtidigt som EU:s energimärkningskrav för att sälja pannorna börjar gälla år 2018. Däremot är möjligheterna begränsade att redan nu ställa krav på utsläpp av annat än kolmonoxid från rumsvärmare. Det beror på annan EU-lagstiftning för byggprodukter för harmonisering av bedömnings-metoder (i standarder). Nya harmoniserade standarder är på gång inom det europeiska samarbetet och Boverket kommer att ange nya krav i byggreglerna (BBR) när standarderna är harmoniserade och börjar gälla.

Boverket kommer dock redan nu att skärpa de BBR-krav som är möjliga för rumsvärmare. Det gäller egenskaperna verkningsgrad och utsläpp av kolmonoxid.

Källa: Boverket


COMMENTS ARE OFF THIS POST