close
Konsumenter önskar bättre miljöinformation
Miljömärkning

Konsumenter önskar bättre miljöinformation

Många ser miljömärkning som ett bra verktyg för medvetna och hållbara val. Samtidigt kan det vara svårt att skilja olika miljömärkningar åt och många vill se bättre information om märkningarna.

Det visar en ny riksdagsrapport från civilutskottet som har låtit ta fram en översikt över de miljömärkningar för produkter som finns i Sverige och de övriga nordiska länderna. Enligt översikten efterfrågar konsumentermer information om vad de olika miljömärkningarna står för. Undersökningar visar att konsumenter helst vill få denna information från oberoende aktörer, till exempel konsumentorganisationer, miljörörelsen eller forskargrupper. Dessutom tycker många konsumenter att det är viktigt att skilja på miljömärkningar som baseras på ett livscykelperspektiv och märkningar som baseras på enskilda delar av en produkt.

Det blir vanligare att företag tar fram egna varumärken som profileras som miljömärkningar. Ofta återkommer samma certifieringar för olika miljöprofilerade varumärken. Trots det marknadsför företagen det egna varumärket. Likheter och skillnader mellan företagen framgår därför inte på ett tydligt sätt och det kan göra det svårare för konsumenterna att jämföra mellan olika butikskedjors utbud av hållbara produkter. För att bibehålla konsumenternas förtroende för miljömärkning är det viktigt med fungerande kontrollfunktioner, konstateras det också i rapporten.

Det blir allt vanligare, till exempel inom klädhandeln, att företag tar fram egna varumärken som profileras som miljömärkningar.


COMMENTS ARE OFF THIS POST