close
Kombinera dina värmekällor och spara värme och energi
El - Pellets - Solvärme

Kombinera dina värmekällor och spara värme och energi

Genom att kombinera olika värmekällor och utnyttja årstiderna kan man spara såväl pengar och energi, och göra en insats för miljön.

Valet av uppvärmningssystem har en stor inverkan på hur energieffektivt ditt hus eller din villa är. Det bästa för framtiden är att välja ett förnybart uppvärmningssystem. Numera finns det flera kombinationer för uppvärmning. I allmänhet har solvärme bäst ekonomiska förutsättningar om den kombineras på ett genomtänkt sätt via en ackumulatortank med andra energikällor som el eller pellets. Det finns även bra standardiserade lösningar för solvärme tillsammans med värmepump.

System efter årstid

Har du ett vattenburet system är kombinationen solvärme och pelletsvärme ett bra alternativ. Du sparar både energi och pengar genom att under vinterhalvåret elda i en pelletspanna. Under de ljusa vår- och sommardagarna kan du istället utnyttja solenergin. Pelletsvärme bygger på principen att man förbränner pellets, ett förnyelsebart och förädlat biobränsle. Villaägare eller flerbostadshus som använder pellets för uppvärmning kan välja mellan två sorters förbränningsutrustning; antingen en pelletspanna eller en pelletskamin. Pannor anslutna till ett vattenburet distributionssystem producerar även varmvattnet till hemmet. Moderna utrustningar för pellets är i princip helt automatiska, och maskinerna matar själv på pellets för att hålla den värme som är inställd på termostaten.

Sol, ved och pellets

För drygt fem år sedan valde Familjen Skaaret i Los att byta deras uppvärmningssystem till en kombination av sol, pellets och även ved. Till en början installerades en solfångare och en beredare för att dra ner på vattenkostnaderna.

– Vi tjänade 10 000 kWh direkt, berättar Yngve Skaaret. Sedan blev det dags att byta ut värmesystemet ytterligare.

I huset installerades en ackumulatortank och en kombinerad ved- och pelletskamin. Den kombinerar funktioner i en pelletskamin och vedkamin som gör att ved och pellets kan användas utifrån behov. Den kan alltså användas som ren pelletskamin eller ren vedkamin. Om det till exempel blir riktigt kallt ute kan eldningen först startas med ved och sedan gå pellets. Övergången från ved till pellets sker automatiskt.

En lönsam investering

Den totala investeringskostnaden med solfångare, kamin, ackumulatortank och installationskostnader gick på ca 140 000 kronor. Enligt Yngve Skaaret har det varit en lönsam investering. I dag har de en förbrukning på ca 7 000 kWh/år i uppvärmningskostnader, jämfört med en tidigare årskostnad på omkring 25 000-30 000 kronor. Yngve Skaaret köper in pellets till förrådet för ett par tusen som räcker i ungefär två år.

– Veden hugger jag själv. När jag inte orkar gå ut och hugga nytt kan jag använda pellets.


COMMENTS ARE OFF THIS POST