close
Inget lagkrav på individuell mätning av värme och varmvatten
Badrum & Kök

Inget lagkrav på individuell mätning av värme och varmvatten

Regeringen ger Boverket i uppdrag att följa upp frågan om individuell mätning av värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå. Därmed kommer inte regeringen införa någon reglering för individuell mätning i nuläget.

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utreda i vilka fall man ska införa krav på individuell mätning på lägenhetsnivå för värme och tappvarmvatten, som en följd av det svenska genomförandet av EU:s Energieffektiviseringsdirektiv. Boverkets slutsats var att man inte bör införa några krav på mätning på lägenhetsnivå. Regeringen meddelar att man nu följer Boverkets bedömning och ger myndigheten i uppdrag att under de närmaste åren följa upp och utreda om det finns skäl att framöver införa krav på mätning av värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i Sverige.


COMMENTS ARE OFF THIS POST