close
Hushållsapparater får ny energimärkning
Hushållsprodukter-får-ny-energimärkning
El - Elanvändning - Elektronikprodukter

Hushållsapparater får ny energimärkning

Från slutet av 2019 kommer bokstäver mellan A och G att berätta hur energisnål din tvättmaskin eller tv-apparat är.

Den 13 juni röstade EU-parlamentet formellt igenom ett beslut om ett nytt system för energimärkning av hushållsapparater. Det nya EU-systemet ersätter alltså dagens klassificering – med A+, A++ och så vidare med en enklare skala från A till G. Den nya energimärkningen ska finnas tillgänglig både på själva apparaterna och på nätet. En mängd produktinformation kommer också att vara sökbar och nedladdningsbar. I händelse av tänkbara uppdateringar som kan komma att påverka energieffektiviteten hos en produkt som redan inhandlats så måste leverantörer nämligen informera kunden om detta.

– Medborgarna kommer nu att få ett tydligt och smart digitalt informationssystem att använda i vardagen. Tack vare öppna och tillgängliga data kommer de nya verktygen i framtiden att underlätta för människor att jämföra energikonsumtionen hos olika produkter, och de kan därmed göra fler rationella köp, sa föredraganden Dario Tamburrano (EFDD, IT).

Konsumenterna kommer nu därmed å ena sidan att enklare kunna välja mer energieffektiva produkter, och därmed minska sina slutgiltiga elräkningar. Med det nya direktivet kommer tillverkare, å andra sidan, att uppmuntras att investera i mer energieffektiv teknik.


COMMENTS ARE OFF THIS POST