close
El
Hushållen har lite att vinna på aktiv elkonsumtion
El

Hushållen har lite att vinna på aktiv elkonsumtion

Trots ny teknologi och marknadsstrukturer som gör det möjligt att anpassa sin förbrukning efter tillgängligheten på el är det få hushåll som är flexibla i sin elkonsumtion.

Det visar en ny avhandling från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Med hjälp av unika data på svenska hushålls elförbrukning har forskare studera hushållens beteende på detaljnivå. Där har de till exempel kunnat se hur konsumtionsmönster för elanvändning påverkas av ökade inkomster. När ett hushåll får högre inkomster förbrukar de mer el. Detta leder till större efterfrågetoppar som elsystemen ständigt måste ha beredskap för, något som riskerar att bli kostsamt för samhället.

Det framkommer också tydliga mönster som visar att det inte är så enkelt att ändra sina konsumtionsmönster. Man använder mer el för värme när det är kallt, mer el för belysning när det är mörkt, och runt sextiden på kvällen använder många el till hushållsapparater. Dessutom visar avhandlingen att vinsterna man kan göra inte är speciellt stora. Eftersom de flesta hushåll har elavtal där priser är konstanta över tid finns lite pengar att tjäna för de som försöker ändra sin elförbrukning.

– Även om hushållen valde att anpassa sin förbrukning så skulle elkostnaden för genomsnittshushållen bara minska med ett par procent. Detta skapar svaga incitament för hushållen att ändra sitt beteende, säger Mattias Vesterberg vid Handelshögskolan, Umeå universitet.

Kunskap om hur hushållen faktiskt agerar menar Mattias Vesterberg ger beslutsfattare möjlighet att skapa en ännu mer effektiv elmarknad i framtiden.


COMMENTS ARE OFF THIS POST