close
Husen som hjälper planeten på traven
Bygga nytt & renovera - Inspiration

Husen som hjälper planeten på traven

Våra hem är en viktig pusselbit när det gäller att förändra vårt sätt att leva och verka här på jorden. Ska du bygga nytt hus finns det många saker du kan göra, både under planeringsstadiet och under själva byggprocessen, så att det blir så klimatsmart som möjligt.

Det finns många aspekter att ta i beaktande när du ska bygga ett energisnålt hus och förutom de mer självklara, som att minimera värmeförluster, bör du till exempel tänka på att fönster isolerar mycket sämre än klimatskalet i övrigt, menar arkitekten Anders Linde.

– Samtidigt ger fönstret tillskott från solen. Energisnåla fönster placerade främst mot söder gör stor skillnad för energianvändningen, säger han.

Glöm inte heller solavskärmningen här i vårt allt varmare klimat, och se till att konstruktionen projekteras så att det är enkelt att bygga tätt och med små köldbryggor.

– En betongplatta på mark i en enplansvilla kan till exempel läcka lika mycket värme genom en dålig kantbalk som genom hela plattan i övrigt, säger Anders.

Välja värmekälla sist, fortsätter han.

– Först när byggnaden är dimensionerad vet du vad som krävs av ditt värmesystem. Enkla former är generellt lättare att få energieffektiva. Ta hjälp av en arkitekt som har erfarenhet av energieffektiva byggnader.

Regler och lagar kring nybygge skiljer sig också en del åt beroende på rådande klimatförhållanden där man bor, så glöm inte att ta reda på vad som gäller i just din kommun.

Billigare att flytta streck än riktiga väggar

När det kommer till val av byggfirma rekommenderar Anders att du tar hjälp av de som har erfarenhet av just energieffektiva byggnader och som har bra referenser. Anders har själv renoverat sitt hus så att energiåtgången reducerats till en tredjedel och hans bästa tips är att ta hjälp av någon som har erfarenhet och att planera mycket noga då ändringar ofta blir dyra och suboptimerade.

– Satsa också på att ta fram bra handlingar så slipper du överraskningar under byggnationen. Det är generellt billigare att lägga pengar tidigt i processen än senare, att flytta streck i CAD [datorframtagna ritningar] är mycket lättare än att flytta väggar i verkligheten, säger han.

När det gäller materialval bör goda råd från andra alltid kontrolleras, säger Anders. Tänk på att alla konstruktioner bör vara lufttäta oavsett vilken typ av isolering du använder.

– Det finns reflekterande material som sägs motsvara mycket tjockare, vanlig isolering. Ett försäljningsargument är att det används i rymden, där det är mycket kallt, men så länge du inte bygger ditt hus i vakuum är den referensen missvisande, säger Anders.

Energisnåla hus enligt legoprincipen

Simone Kreutzer Wesslund på företaget Circuitus har tagit energisnåla byggnader till en ny nivå. Efter att hon själv byggt ett passivhus i Växjö, Villa Circuitus (som Energismarta hem tidigare skrivit om), insåg hon att byggbranschen behöver uppdatera sin kunskap och sina metoder. Tillsammans med sin make och några branschkollegor har hon därför tagit fram ett nytt byggkoncept, från ax till limpa, och deras första visningshus byggs nu under våren 2020.

– Jag blev mer och mer irriterad över att småhusbranschen hävdade att det inte går att bygga mer energieffektivt och mer hållbart till en vettig summa. Det handlar ju om att se till helheten, där design, konstruktionsprincip, tekniklösningar och arbetsmetoder går hand i hand för att minimera värmeförluster, optimera byggkvalitet och höja boendekomfort även under drifttiden. Speciellt viktigt är valet av material och komponenter, fotavtrycket, korrekt hantering under byggnationen liksom funktion och underhåll betraktat över hela livscykeln, berättar Simone.

Hon menar att problemet, bromsklossen, handlar om att vi tror att vi inte kan bättre än det som anses vara dagens byggstandard, och att man har missat att under tiden skaffa sig rätt kompetens för att kunna leda utvecklingen framåt.

– Tittar man på småbyggbranschen idag så har man till exempel ett bestämt väggsystem och man anser att det enda sättet att energieffektivisera väggen på är att plussa på isolering, och det gör hela huset dyrare.

Simone och hennes kollegor har tänkt utanför denna box och utvecklat ett huskoncept som på många sätt liknar legoprincipen.

– Du får ett paket levererat som sedan enkelt kan klickas ihop på plats. Det sparar både tid och arbetskraft och skapar dessutom en högre kvalitet, en win-win lösning för både klimatet och människan, säger hon.

– Tycker du om stora glaspartier rekommenderar vi ett inglasat uterum som inte bara är en mer energieffektiv lösning utan även ger ett vältempererat, dragfritt, lättmöblerbart, bländfritt och komfortabelt inomhusklimat och lägre totalkostnad. Det största hotet mot energieffektivt byggande idag är kunskapsbrist så därför har vi även tagit fram en byggherreskola med bra information om detta, avslutar Simone.

Foto: Circuitus


COMMENTS ARE OFF THIS POST