close
Guide: Luftvärmepumpar
Värmepump

Guide: Luftvärmepumpar

Luftluftvärmepump och luftvattenvärmepump är två av de vanligaste luftvärmepumparna i svenska småhus. Vi guidar dig till vad du behöver tänka på när det gäller planering, installation och underhåll.

1) Planering

Börja med att utgå ifrån din nuvarande energiförbrukning och husets förutsättningar. Ett system med luftluftvärmepump kan sättas i en villa med direktverkande el eller vattenburen el. För att en luftluftvärmepump ska bli riktigt energieffektiv är en relativt öppen planlösning optimalt. Är det för smalt och trångt kommer inte värmen vidare. En luftvattenvärmepump är lämplig när tomten inte tillåter andra alternativ, kräver vattenburet uppvärmningssystem och rekommenderas inte för hus med en energiförbrukning på över 25 000 kWh/år.

Som vid alla stora investeringar är det en god idé att ta in offerter från två-tre olika företag. Det kan också vara bra att kolla upp företaget innan för att se vad de erbjuder. I genomsnitt går totalkostnaden för en luftluftvärmepump med installation inräknat på mellan 20-25 000 kr. När det kommer till ett luftvattenvärmepumpssystem kan det variera något mer beroende på storlek på värmepump och hus. Räkna med ca 100-130 000 kr för värmepump och installation i en normalstor villa.

Att värmepumpen är så effektiv som möjligt är så klart också av intresse. Det kan du till viss del utläsa utifrån värmepumpens verkningsgrad. Luftvattenvärmepumpar och luftluftvärmepumpar hämtar värmen från uteluften, något som påverkar deras verkningsgrad vid kyligare temperaturer. Ett tips är att titta på Energimyndighetens tester som utförs med jämna mellanrum där du kan jämföra verkningsgraden mellan olika modeller. Den installatör du sedan anlitar kan även hjälpa dig med en kalkyl på hur mycket energi du kan spara.

En luftluftvärmepump är inte särskilt stor och kräver därmed inte mycket plats i huset. När det gäller luftvattenvärmepumpar kan utomhusdelen vara relativt stor. Den kräver också fri tillgång till utomhusluft och därför inte att bygga in utan placeras längs med valfri yttervägg. Dock kan det vara bra att se över placeringen med hänsyn till ljudnivån.

– Både luftluftvärmepumpen och vattenluftvärmepumpen har en inbyggd fläkt som låter en del, även om de moderna modellerna är betydligt tystare får du ändå räkna med visst buller. Se över vilken ljudnivå det innebär och stäm av så att inga grannar riskerar att störas, säger Anne-Lee Bertenstam på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

2) Installation

När du har valt värmepumpssystem och modell är det klokt att använda sig av ett och samma företag för totalentreprenad som säljer, levererar och installerar värmepumpen åt dig. Skulle något problem uppstå är det enklare att endast ha ett företag att vända sig till.

I regel behövs inget tillstånd för installation av en luftluftvärmepump eller luftvattenvärmepump från kommunen men detta kan skilja sig åt i olika delar av landet. Det säkraste är att ta kontakt med miljökontoret för att få mer information om vad som gäller där du bor. Var alltid noga med att använda dig av fackman vid installation av värmepumpen, påpekar Anne-Lee Bertenstam.

– Vi rekommenderar att anlita en installatör som är branschansluten med bra kunskaper. Den firma som gör installationen ska vara certifierad vilket innebär att installatören ska ha personlig certifiering och företaget ska ha en företagscertifiering.

3) Underhåll

Att sköta om sin värmepump kräver inga större insatser. Luftluftvärmepumpen har ett filter som ska dammsugas rent en gång i månaden. Service bör göras på både luftluftvärmepumpar och luftvattenvärmepumpar vartannat år då värmepumpen rengörs och alla funktioner kontrolleras. Utöver det behövs det som regel inte något underhåll.

– Det viktigaste är att hålla koll på sin elräkning. En värmepump sänker energiförbrukningen med ganska mycket. Om elnotan helt plötsligt sticker iväg kan det vara en indikation på att något har hänt med pumpen, säger Anne-Lee Bertenstam.

Alla luftvärmepumpssystem avger vätska. Till största del är det inte något som medför något problem men på hösten och vintern när utetemperaturen ligger omkring noll och det är fuktigt och kall kan det röra sig om flera liter kondensvätska per dygn. När temperaturen sedan sjunker kan detta frysa och is bildas. Därför bör vätskan avlägsnas regelbundet. Till exempel kan det ledas bort till en vattenbrunn. En vanligare metod är att placera ett tråg undertill som samlar upp vätskan. På vintern krävs också att man är noga med att hålla det rent från snö runtomkring, särskilt i fläkten där det inte får finnas någon snö.


COMMENTS ARE OFF THIS POST