Grästorp Energi AB bildades 1996, i samband med avregleringen av elmarknaden, och är ett helägt dotterbolag till Grästorp Energi ek för. Det är i aktiebolaget som vår elhandel bedrivs, och det är här som du vänder dig om du bill teckna elavtal med oss.

Inom koncernen har vi gemensamma mål och värderingar. Vi är en liten aktör på elmarknaden, vilket för att vi kan erbjuda stor och personlig service. Med 100 procent förnybar energi kan vi också erbjuda vårs kunder bra priser, samtidigt som vi värnar om miljön.

Alla är välkomna att teckna avtal med oss på Grästorp Energi AB. Det spelar alltså ingen roll i vilket av Sveriges fyra elområden du bor. Vår elhandel kännetecknas också av flexibla avtalsformer. Självklart går det alltid att välja mellan fast och rörligt pris, men vi tar också fram skräddarsydda lösningar utifrån våra kunders specifika behov. Här kan vår kundtjänst ge dig personlig service och vägledning. Vi svarar alltid i telefon och ofta möts du av en och samma person.

Genom att sluta elavtal med oss gör du, förutom en bra affär, också en insats för miljön. Grästorp Energi har en stark miljöprofil och är ägare av en biogastankstation sam delägare i vindkraftsproduktion.

Elmarknaden är en bransch i ständig förändring. Inom ett antal år är det sannolikt så att vi kommer ha en nordisk slutkundsmarknad och efter ytterligare några år en europeisk sådan. På Grästorp Energi är vi väl medvetna denna utvecklig och står väl rustade när den väl är här.