close
Gör ett hållbart fönsterbyte
Gör-ett-hållbart-fönsterbyte
Bygga nytt & renovera

Gör ett hållbart fönsterbyte

Tänk långsiktigt när du byter ut eller förstärker dina gamla fönster. Genom att välja välisolerade fönster kan du dra ner på värmekostnaderna – bra för både plånbok och miljö.

Till våren är det många husägare som passar på att byta ut sina fönster till mer energieffektiva varianter. I en villa med vanliga tvåglasfönster läcker en tredjedel av värmen ut genom fönstren, med andra ord tjänar du både pengar och sparar energi på att uppgradera dina fönster. Men innan du bestämmer dig för ett fönsterbyte bör du först och främst se över hela klimatskalet. Ur energisynpunkt vinner du nämligen inte särskilt mycket på att byta fönster om till exempel tak eller väggar läcker värme.

Inför installation

När du ska byta ut dina fönster finns det några saker att tänka på. För det första bör de nya fönstren passa in i husets övriga stil, vare sig det är en sekelskiftesvilla eller ett 70-talsradhus. Idag kan de flesta fönstertillverkarna erbjuda fönster utformade i olika stilar och som passar i äldre villor. Du kan även kontakta snickerier som tillverkar fönster helt och hållet anpassade efter ditt hus och dina önskemål.

Det är också viktigt att fönstren släpper igenom solljus och solvärme eftersom det minskar behovet av elektrisk belysning och uppvärmning. Fönster i bostäder bör ha en dagsljustransmittens på minst 63 procent. Eftersom solen ger gratis energi bör man även välja fönster som har högre solenergitransmittans än 52 procent. Har huset stora glaspartier mot söder kan det vara en fördel med lägre solenergitransmittans. Då får du ett behagligare inomhusklimat när solen skiner.

Energieffektiva fönster

Idag finns det ett flertal energisnåla fönster på marknaden som släpper in ljus men förhindrar att rumsvärmen släpps ut. Värmeförlusten kan minimeras tack vare en rätt konstruerad karm och båge. Dagens moderna energieffektiva fönster har två men oftast tre glas sammanfogade i en isolerruta. Mellanrummet i isolerrutan är gastätt tillslutet och fyllt med ädelgas för att minska värmeförlusten. Energieffektiva fönster isolerar på så sätt betydligt bättre – dubbelt så bra som traditionella treglasfönster och tre gånger så bra som tvåglasfönster.

Energisnåla fönster görs i trä, aluminium eller PVC-plast. Det finns också aluminiumklädda träfönster och PVC-fönster med färglackade aluminiumprofiler på utsidan, en variant som blir allt vanligare, berättar Lars-Göran Johansson på branschorganisationen för trä- och möbelföretagen TMF. 

– Andelen fönster med aluminiumklädd utsida har ökat under de senaste åren. De kostar lite mer, cirka 20-30 procent mer, men de kräver å andra sidan knappt något underhåll.

Fönster som behöver målas och skötas om regelbundet ger ett dyrare fönster i längden och ur miljösynpunkt betyder det också att du använder produkter som påverkar miljön, något som i sin tur ger lägre miljövinster över tid. Tänk därför på hela fönstrets livstid när du står i valet av nya fönster då ett dyrare fönster kan kräva mindre underhåll.

Var noga med u-värdet

Ett fönsters energibalans påverkas av antalet glas, konstruktion, gasfyllnad samt vilken sorts glas som använts för att tillverka fönstret. Fönstrets isoleringsförmåga anges med u-värdet. Ju lägre u-värdet är desto bättre värmeisolerande egenskaper har fönstret. Rekommendationen är att välja fönster med ett u-värde på omkring 1,0. Numera är detta standard för de flesta treglasfönster. Kontrollera dock noga att u-värdet gäller för hela fönstret och inte bara själva glaset.

– För att uppnå ett bra u-värde på hela fönstret är det viktigt att installationen görs på rätt sätt, tipsar Helena Ahlkvist Johansson på avdelningen för energieffektivisering, Energimyndigheten.

Energimärkning på gång

Alla fönster som säljs inom EU måste vara CE-märkta, det intygar att fönstret är tillverkat, testat och godkänt enligt gällande europeisk standard. Det finns också ett frivilligt energimärkningssystem som många fönstertillverkare använder sig av för att konsumenten på ett enkelt sätt ska jämföra vilka fönster som sparar mest energi. På etiketten står fönstrets energiprestanda, u-värde och dags- och solenergigenomsläpp angivet. A-klassade fönster är de som isolerar bäst med 0,9 i u-värde.

Än så länge är energimärkning av fönster inte lagstadgat, men det kan bli aktuellt i framtiden. Inom EU arbetar man just nu med att ta fram energimärkning av fönster. En förstudie är genomförd för möjligheten att införa energimärkningskrav på fönster och det finns ett förslag till energimärkning från hösten 2015, men arbetet pågår fortfarande.

Renovera med energiglas

Du behöver inte byta ut hela fönstret om karm och båge fortfarande är i bra skick. Det kan räcka med att byta ut glasen eller komplettera med en tredje glasruta, energiglas eller isolerruta. Vilken metod som är bäst beror på hur fönstren är konstruerade. Tänk också på att installatören kontrollerar att dina fönsterkarmar och gångjärn lämpar sig för detta. Om du uppgraderar dina befintliga fönster med energiglas kan de få nästan lika bra energivärden som nya energieffektiva fönster. Viktigt att komma ihåg för att få full besparingseffekt av en fönsterrenovering med energiglas är också att tätningen mellan karm och vägg och karm och båge är rätt utförd.

En investering som lönar sig

Nya fönster innebär en rejäl investering men den betalar sig ofta i längden. Hur mycket du kan spara på att byta ut till energieffektiva fönster, eller renovera dina befintliga, beror på flera faktorer. Bland annat avgör priset för de nya fönstren eller glasen, installationskostnaden och husets årliga energianvändning. Besparingen beror även på var i landet du bor. Grovt räknat kan ett fönsterbyte minska dina uppvärmningskostnader med cirka 20-30 procent.

Energieffektivare fönster ger ett bättre inomhusklimat. Det gör att inomhustemperaturen kan sänkas utan att rubba på komforten. För varje grad du kan sänka temperaturen sparar du ca fem procent av uppvärmningskostnaden. En genomsnittsvilla kan till exempel spara minst 3 200 kilowattimmar om man byter ut äldre tvåglasfönster mot fönster med u-värde på 1,2 eller lägre. Det skulle motsvara lika mycket i sparade kronor per år om energipriset är ungefär en krona per kilowattimma. Den sänkta värmekostnaden ställs sedan i relation till inköp och installation av dina nya fönster. Dela den totala kostnaden för fönster och installationsarbete med den årliga besparingen i sänkta värmekostnader så kan du se hur många år det tar innan investeringen har lönat sig.

Ska du göra en energirenovering av dina befintliga fönster kan du till exempel använda dig av Energikalkylen på Energimyndighetens webbplats. För att räkna ut exakt hur mycket du kan spara, oavsett om det är komplettering eller helt nya fönster, är det viktigt att du får en personlig kalkyl av en installatör, menar Helena.

Fler tips och råd

Det är viktigt att de nya fönstren installeras rätt av en fackman. Ta in minst tre offerter och jämför priser och övriga villkor. För att installationen ska ge ett bästa resultat är det också viktigt att tänka på tätningen av fönstren.

– Vill du inte anlita en fackman kan det göras på egen hand, se bara till att följa de anvisningar som står angivna för montage och tätning noggrant, säger Lars-Göran.

Tänk även på att ventilationen kan behöva justeras när du har satt in nya fönster eftersom tätare fönster påverkar husets luftomsättning.

Kom ihåg!

Är du osäker på valet av fönster kan du alltid kontakta en energi- och klimatrådgivare på kommunen för kostnadsfria tips och råd.

 

Foto: Myresjöhus


COMMENTS ARE OFF THIS POST